Cristin-prosjekt-ID: 659112
Sist endret: 5. juni 2019, 12:58

Cristin-prosjekt-ID: 659112
Sist endret: 5. juni 2019, 12:58
Prosjekt

Fedmekirurgi på Vestlandet

prosjektleder

Bjørn Gunnar Nedrebø
ved Medisinsk klinikk ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Fonna HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2012 Slutt: 1. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fedmekirurgi på Vestlandet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Gunnar Nedrebø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Medisinsk klinikk ved Helse Fonna HF
1 - 1 av 1