Cristin-prosjekt-ID: 659433
Sist endret: 5. september 2022, 10:34

Cristin-prosjekt-ID: 659433
Sist endret: 5. september 2022, 10:34
Prosjekt

Nasjonalt legevaktregister

prosjektleder

Merete Allertsen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Forskning på Helsetjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2005 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nasjonalt legevaktregister

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med Nasjonalt legevaktregister (opprettet i 2005) er å få innsyn i legevaktorganiseringen i Norge. Helsedirektoratet har i tillegg gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i oppdrag å samle inn data til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt.

NKLM sender ut spørreundersøkelse til lederne ved legevaktene annet hvert år.

Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2022:

 • Det er registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner. Trenden med færre legevakter har flatet ut etter at den har vært synkende frem til 2020
 • Det er en betydelig økning antall legevakter som har legevaktbil
 • Legevakten var sentral i håndtering av covid-19 pandemien
 • De fleste legevaktene har tilgang til døgnkontinuerlig tolketjeneste, og mange legevakter har standardisert verktøy for triagering. En rekke legevakter mangler akuttmedisinsk samtrening med ambulanse.

Resultatene av de nasjonale kvalitetsindikatorene for legevakt 2022 finnes på Helsedirektoratets nettsider Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Helsedirektoratet

Metode

Det er utarbeidet et spørreskjema som jevnlig sendes  til lederne for alle legevaktene. Dette ble gjort første gang i 2005, med oppdatering i 2007, 2009, 2012, 2014 og 2016.

I 2018 er nye spørsmål tatt med i spørreundersøkelsen. Disse inngår som delprosjekt i en trendanalyse av aktører i den akuttmedisinske kjeden, inkludert legevakt, legevaktsentral, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og akuttmottak.

Tittel

Organisation of Emergency Primary Health Care in Norway

Vitenskapelig sammendrag

The project collects data as basis for national statistics and reports about the organisation of emergency primary health care in Norway. 

Results 2018:

 • In 2018 we registered 177 out-of-hours (OOH) services and 97 local emergency communication centres in Norway.
 • One of ten OOH services has challenges in recruting qualified health personnel.
 • Many OOH services do not have routines for treating persons that have experineced domestic violence.
 • Four of ten OOH centres have never performed practical emergency training in cooperation with other emergency personnel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Allertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jesper Blinkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022.

Allertsen, Merete; Morken, Tone. 2022, NORCERapport

Service quality and the optimum number of members in intermunicipal cooperation: The case of emergency primary care services in Norway.

Blåka, Sara; Jacobsen, Dag Ingvar; Morken, Tone. 2021, Public Administration. NORCE, UIAVitenskapelig artikkel

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020.

Allertsen, Merete; Morken, Tone. 2021, NORCERapport

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018.

Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete. 2019, NORCERapport

Legevakt - i lys av nye nasjonale krav.

Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm. 2017, Utposten. NORCE, UNNFagartikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »