Cristin-prosjekt-ID: 659433
Sist endret: 17. september 2021, 10:56

Cristin-prosjekt-ID: 659433
Sist endret: 17. september 2021, 10:56
Prosjekt

Nasjonalt legevaktregister

prosjektleder

Merete Allertsen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Forskning på Helsetjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2005 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nasjonalt legevaktregister

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med Nasjonalt legevaktregisteret er å få innsyn i legevaktorganiseringen i Norge. Helsedirektoratet har i tillegg gitt NKLM i oppdrag å samle inn data til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt som en del av registeret. 

Nasjonalt legevaktregister finansieres av NKLM.

Siden Nasjonalt legevaktregister ble opprettet i 2005, har NKLM gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene.

Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2020 som også inkluderte legevaktsentralene:

 • I 2020 er det registrert 169 legevakter og 95 legevaktsentraler i Norge. Det er gradvis blitt færre legevakter i perioden 2007-2020.
 • Mer enn halvparten av legevaktene bruker kliniske triagesystem for hastegradsvurdering av oppmøtte pasienter på legevakten.
 • En betydelig andel av leger og sykepleiere i legevakt har ikke deltatt i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse det siste året.
 • Mer enn halvparten av legevaktene rapporterer at de aldri har utført eller ikke kjenner til om det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Metode

Det er utarbeidet et spørreskjema som jevnlig sendes  til lederne for alle legevaktene. Dette ble gjort første gang i 2005, med oppdatering i 2007, 2009, 2012, 2014 og 2016.

I 2018 er nye spørsmål tatt med i spørreundersøkelsen. Disse inngår som delprosjekt i en trendanalyse av aktører i den akuttmedisinske kjeden, inkludert legevakt, legevaktsentral, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og akuttmottak.

Tittel

Organisation of Emergency Primary Health Care in Norway

Vitenskapelig sammendrag

The project collects data as basis for national statistics and reports about the organisation of emergency primary health care in Norway. 

Results 2018:

 • In 2018 we registered 177 out-of-hours (OOH) services and 97 local emergency communication centres in Norway.
 • One of ten OOH services has challenges in recruting qualified health personnel.
 • Many OOH services do not have routines for treating persons that have experineced domestic violence.
 • Four of ten OOH centres have never performed practical emergency training in cooperation with other emergency personnel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Allertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Signe M Zachariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jesper Blinkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Service quality and the optimum number of members in intermunicipal cooperation: The case of emergency primary care services in Norway.

Blåka, Sara; Jacobsen, Dag Ingvar; Morken, Tone. 2021, Public Administration. NORCE, UIAVitenskapelig artikkel

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020.

Allertsen, Merete; Morken, Tone. 2021, NORCERapport

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018.

Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete. 2019, NORCERapport

Legevakt - i lys av nye nasjonale krav.

Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm. 2017, Utposten. NORCE, UNNFagartikkel

Steril prosedyre ved sårlukking i allmennpraksis og legevakt?

Steen, Knut; Morken, Tone; Hunskaar, Steinar. 2018, Utposten. NORCE, UIBFagartikkel
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »