Cristin-prosjekt-ID: 659986
Sist endret: 16. oktober 2019 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 659986
Sist endret: 16. oktober 2019 14:27
Prosjekt

SCINDEEP - Safety Challenges for INdustries; DErmal Exposure to Nanosized Particles

prosjektleder

Berit Bang
ved Hjerte- og lungeklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 275036

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Yrkesmedisin • Nanoteknologi • Organisasjonspsykologi • Metallurgi • Toksikologi • Dermatologi og venerologi • Bedriftsmedisin • Sosial- og arbeidspsykologi

Emneord

Eksponering • Risikokommunikasjon • Material og nano- forskning • Hudplager

HRCS-helsekategori

 • Hud
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
97060492
Sted
Marit Nøst Hegseth

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SCINDEEP - Safety Challenges for INdustries; DErmal Exposure to Nanosized Particles

Populærvitenskapelig sammendrag

The SCINDEEP project focuses on skin exposure to nanosized particles from dust and fumes in the work atmosphere in the Norwegian metal- and mining industries and the firebrigade. These are occupations outside the nanotechnology industry where people work under conditions where there is a risk of being exposed to nanosized particles, in this context often referred to as ultrafine particles (UFPs). Anyone who has ever seen a firefighter, a miner or a smelter worker after a shift will acknowledge that skin exposure often is extensive in these industries. Yet, dermal exposure has received little attention. The main objective for the SCINDEEP project is to ensure effective protection against detrimental health consequences of dermal exposure to UFPs in these industries. This objective will be met by addressing key aspects of risk assessment and risk handling:  First, it is essential to quantify and characterize airborne UFP, as well as characterize the particles that attach to the skin of the workers. Second, the project will investigate if the UFPs that attach to the skin cross the skin barrier, if other chemical compounds that may be attached to the UFPs enter the body, and examine whether the dermal exposure causes health effects in the exposed workers. Last, the researchers will study how risk communication regarding UFP exposure influence safety and behaviour in the three industries. The project group will study these issues through existing standardized methods combined with development of new methods. The SCINDEEP project group is cross-scientific with expertise from the fields of industrial process technology, occupational hygiene and -medicine, dermatology, pathology, chemistry and psychology. The results will benefit not only the included industries but all businesses where workers are handling nanomaterials.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Bang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Hjerte- og lungeklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Marit Nøst Hegseth

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hjerte- og lungeklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Solveig Føreland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Øystein Robertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hans Christian Bones Vangberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS.

Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. 2019, Informasjonsmøte. UIT, UNN, NTNUFaglig foredrag

Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS.

Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Teigen, Krister Aune; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. 2019, Informasjonsmøte. UIT, UNN, NTNUFaglig foredrag

Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS.

Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Teigen, Krister Aune. 2019, Informasjonsmøte. UIT, UNN, NTNUFaglig foredrag

Forskningsprosjektet SCINDEEP - Hudeksponering for ultrafint støv i utsatte bransjer. Bakgrunn, status og foreløpige funn. .

Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig. 2019, Hospitering for Bedriftshelsetjenester. NTNUFaglig foredrag

Hudeksponering for ultrafine partikler i utsatte bransjer i Norge. Forskningsprosjektet SCINDEEP.

Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones. 2018, Internundervisning. UIT, UNNFaglig foredrag
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »