Cristin-prosjekt-ID: 661024
Sist endret: 30. august 2021, 14:33

Cristin-prosjekt-ID: 661024
Sist endret: 30. august 2021, 14:33
Prosjekt

Trygg legevakt

prosjektleder

Tone Morken
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Allmennmedisin • Helse, miljø og sikkerhet • Sykepleiere • Vold • Lege

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. oktober 2008 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trygg legevakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeid på legevakt medfører økt risiko for å oppleve trusler og vold fra pasienter eller andre som oppsøker helsehjelp.

Kunnskap om forekomst av trusler og vold mot legevaktpersonell, hvordan helsepersonell håndterer trusler og vold i arbeid på legevakt og hvordan man kan systematisere registrering og oppfølging av hendelser, kan gi bedre grunnlag for å anbefale og iverksette forebyggende og oppfølgende tiltak på legevaktene. Dette kan være med å skape en tryggere arbeidsplass for de som jobber på legevakt.

Prosjektet hadde flere delprosjekter:

1. Er det farlig å jobbe på legevakt?

Målet var å undersøke uønskede hendelser som ansatte i legevakt var blitt utsatt for, hvor ofte dette forekom og helsemessige konsekvenser av hendelsene.

2. Forebygging av vold mot legevaktpersonell. 

Målet var å kartlegge hvilke tiltak legevaktene i Norge har for å forebygge vold mot legevaktpersonell. Det ble samlet inn data fra alle norske legevakter om tiltak i forbindelse med datainnsamlingen til Nasjonalt legevaktregister i 2012.

3. Erfaringer med håndtering av trusler og vold i legevakt. 

Målet var å a) utforske legevaktpersonells erfaringer med trusler og vold fra pasienter/besøkende, og b) undersøke hva legevaktpersonell opplever som viktig for å øke trygghet, redusere antall episoder og alvorlige konsekvenser i arbeidssituasjonen.

4. Verktøy for registrering av voldshendelser på legevakt.

Målet var å a) utvikle og validere et registreringsskjema for å undersøke alvorlighetsgrad av voldshendelser på utvalgte legevakter, b) undersøke innholde og alvorlighetsgrad av trusler og vold fra pasienter/besøkende.

Vitenskapelig sammendrag

Arbeid på legevakt medfører økt risiko for å oppleve trusler og vold fra pasienter eller andre som oppsøker helsehjelp.

Kunnskap om forekomst av trusler og vold mot legevaktpersonell, hvordan helsepersonell håndterer trusler og vold i arbeid på legevakt og hvordan man kan systematisere registrering og oppfølging av hendelser, kan gi bedre grunnlag for å anbefale og iverksette forebyggende og oppfølgende tiltak på legevaktene. Dette kan være med å skape en tryggere arbeidsplass for de som jobber på legevakt.

Prosjektet har flere delprosjekter:

1. Er det farlig å jobbe på legevakt?

Målet var å undersøke uønskede hendelser som ansatte i legevakt var blitt utsatt for, hvor ofte dette hadde forekommet og hvilke helsemessige konsekvenser disse hendelsene medførte.

2. Forebygging av vold mot legevaktpersonell. 

Målet var å kartlegge hvilke tiltak legevaktene i Norge har for å forebygge vold mot legevaktpersonell. Det ble samlet inn data fra alle norske legevakter om tiltak i forbindelse med datainnsamlingen til Nasjonalt legevaktregister i 2012.

3. Erfaringer med håndtering av trusler og vold i legevakt. 

Målet var å a) utforske legevaktpersonells erfaringer med trusler og vold fra pasienter/besøkende, og b) undersøke hva legevaktpersonell opplever som viktig for å øke trygghet, redusere antall episoder og alvorlige konsekvenser i arbeidssituasjonen.

4. Verktøy for registrering av voldshendelser på legevakt.

Målet var å a) utvikle og validere et registreringsskjema for å undersøke alvorlighetsgrad av voldshendelser på utvalgte legevakter, b) undersøke innholde og alvorlighetsgrad av trusler og vold fra pasienter/besøkende.

Metode

Spørreundersøkelser, fokusgruppestudier, metodeutvikling, observasjonsstudie 

 

 

 

Tittel

Safety in emergency primary health care

Vitenskapelig sammendrag

Working in emergency primary health care increases the risk of experiencing threats and violence from patients or other visitors.

Knowledge about the prevalence of threats and violence against emergeny primary care personnel, how they manage threats and violence and how they register and follow up the incidents, may increase the possibility to prevent such incidents.

The project includes the following parts:

1. Is working in emergency primarty health care dangerous? The aim was to find the prevalence of threats and violence among health personnel.

2. Prevention of violence against health personnel. The aim was to investigate safety measures in all out-of-hours services in Norway. 

3. Experiences of threats and violence in out-of-hours services. The aim of the project was to A. investigate experiences of managing threats and violence from patients or visitors, and B.identify important factors for increased safety,reducing number of incidents and serious consequences.

4. Adjustment and validation of a tool for registration of violent incidents at the emergency primary health care. 

 

 

 

Målet med prosjektet er å:

 1. utforske legevaktpersonells erfaringer med trusler og vold fra pasienter/besøkende, og
 2. undersøke hva legevaktpersonell opplever som viktig for å øke trygghet, redusere antall episoder og alvorlige konsekvenser i arbeidssituasjonen.

Metode

Survey. Focus groups. Tool development.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Knut Rypdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tom Krisman Kule Palmstierna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Grethe Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Characteristics of aggressive incidents in emergency primary health care described by the Staff Observation Aggression Scale – Revised Emergency (SOAS-RE).

Johnsen, Grethe; Morken, Tone; Baste, Valborg; Rypdal, Knut; Palmstierna, Tom; Johansen, Ingrid H.. 2020, BMC Health Services Research. NORCE, HAUKELAND, KIVitenskapelig artikkel

The Staff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R) - Adjustment and validation for emergency primary health care.

Morken, Tone; Baste, Valborg; Johnsen, Grethe; Rypdal, Knut; Palmstierna, Tom Krisman Kule; Johansen, Ingrid H.. 2018, BMC Health Services Research. NORCE, HAUKELAND, KIVitenskapelig artikkel

Changes in prevalence of workplace violence against doctors in all medical specialties in Norway between 1993 and 2014: a repeated cross-sectional survey.

Johansen, Ingrid H.; Baste, Valborg; Rostad, Judith; Aasland, Olaf Gjerløw; Morken, Tone. 2017, BMJ Open. LEFO, NORCEVitenskapelig artikkel

Changes in violence against doctors in Norway between 1993 and 2014.

Flatøy, Gro; Johansen, Ingrid H.; Baste, Valborg; Rostad, Judith; Aasland, Olaf Gjerløw; Morken, Tone. 2016, Fifth International Conference on Violence in the Health Sector, Dublin 26-28. October 2016.. NORCE, UIO, UIBPoster

Risk factors for aggressive incidents in emergency primary care-a qualitative study.

Morken, Tone; Johansen, Ingrid H.; Alsaker, Kjersti. 2016, Fifth International Conference on Violence in the Health Sector. NORCE, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »