Cristin-prosjekt-ID: 661027
Sist endret: 30. august 2021, 14:30

Cristin-prosjekt-ID: 661027
Sist endret: 30. august 2021, 14:30
Prosjekt

Fastlegers tidsbruk

prosjektleder

Tone Morken
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fastlegers tidsbruk

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Uni Research Helse, har undersøkt fastlegers tidsbruk (tidsstudien) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester. 

I januar 2018 sendte NKLM ut invitasjon til alle landets fastleger via e-post om å delta. Legen skulle rapportere tidsbruk fordelt på ulike pasientrettede arbeidsoppgaver, tidsbruk på ulike pasientgrupper og andre legeoppgaver som fastlege i løpet av en hel uke. 1954 (41 %) av 4716 leger svarte. 

Rapporten ble overlevert fra Helsedirektoratet til helseminister Bernt Høie 6. mars 2018. Kartleggingen viste at fastlegers totalarbeidstid har økt mye sammenlignet med tidligere undersøkelser. Gjennomsnittlig listelengde ble redusert i samme periode slik at arbeidsmengde per listeinnbygger er blitt større.

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse, har undersøkt fastlegers tidsbruk (tidsstudien) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester. 

I januar 2018 sendte Nklm ut invitasjon til alle landets fastleger via e-post om å delta. Legen skulle rapportere tidsbruk fordelt på ulike pasientrettede arbeidsoppgaver, tidsbruk på ulike pasientgrupper og andre legeoppgaver som fastlege i løpet av en hel uke. 1954 av 4716 leger svarte som ga en svarprosent 41. 

Rapporten ble overlevert fra Helsedirektoratet til helseminister Bernt Høie 6 mars 2018. Kartleggingen viser at fastlegers totalarbeidstid har økt mye sammenlignet med tidligere undersøkelser. Gjennomsnittlig listelengde er redusert i samme periode slik at arbeidsmengde per listeinnbygger er blitt større.

Tittel

Workload in general practice

Populærvitenskapelig sammendrag

National Centre for Emergency Primary Health care has investigated the workload of regular general practitioners (RGPs) in Norway. Knowledge about time used on different tasks in general practice is valuable to understand their workload and the challenges of recruitment and rentention of RGPs. 

In January 2018, we sent an electronic survey to all RGPs in Norway. The RGP was asked to report time used on various pasient related work tasks, time used on various patient groups and other tasks  during one week. 1954 (41%) of 4716 RGPs responded. 

The study showed that the working hours among RGPs has increased compared to previous studies. The mean length of patient list is reduced in the same period, indicating that the workload per inhabitant on the list has increased.

Vitenskapelig sammendrag

National Centre for Emergency Primary Health care has investigated the workload of regular general practitioners (RGPs) in Norway. Knowledge about time used on different tasks in general practice is valuable to understand their workload and the challenges of recruitment and rentention of RGPs. 

In January 2018, we sent an electronic survey to all RGPs in Norway. The RGP was asked to report time used on various pasient related work tasks, time used on various patient groups and other tasks  during one week. 1954 (41%) of 4716 RGPs responded. 

The study showed that the working hours among RGPs has increased compared to previous studies. The mean length of patient list is reduced in the same period, indicating that the workload per inhabitant on the list has increased.

Metode

Survey. Cross sectional design.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjell Maartmann-Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedirektoratet

Ingrid Keilegavlen Rebnord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Out-of-hours workload among Norwegian general practitioners – an observational study.

Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Morken, Tone; Maartmann-Moe, Kjell; Hunskaar, Steinar. 2020, BMC Health Services Research. NORCE, HELSEDIR, UIBVitenskapelig artikkel

Workload in Norwegian general practice 2018 - An observational study.

Morken, Tone; Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Maartmann-Moe, Kjell; Hunskaar, Steinar. 2019, BMC Health Services Research. NORCE, HELSEDIR, UIBVitenskapelig artikkel

Fastlegers tidsbruk.

Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Eikeland, Ole-Johan; Hunskaar, Steinar; Morken, Tone. 2018, NORCE, UIBRapport
1 - 3 av 3