Cristin-prosjekt-ID: 661028
Sist endret: 27. september 2019, 08:32

Cristin-prosjekt-ID: 661028
Sist endret: 27. september 2019, 08:32
Prosjekt

Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

prosjektleder

Tone Morken
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2010 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

Vitenskapelig sammendrag

Målet med studien var å kartlegge hvordan smerte blir håndtert og vurdert hos barn og ungdom på legevakten med følgende delspørsmål:

 • Hvordan vurderes smerten av pasienten selv, av pårørende og av behandlende lege på legevakt?
 • Er det forskjell i vurdering og håndtering av smerte mellom de ulike aktørene (barn, pårørende, lege)?
 • I hvilken grad brukes smertestillende midler?

Datainnsamling ble gjennomført ved Bergen legevakt høsten 2011.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christina Elisabeth Brudvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barneklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Svein-Denis Moutte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

A comparison of pain assessment by physicians, parents and children in an outpatient setting.

Brudvik, Christina; Moutte, Svein-Denis; Baste, Valborg; Morken, Tone. 2016, Emergency Medicine Journal. NORCE, BERGEN, UIBVitenskapelig artikkel

Physicians' use of pain scale and treatment procedures among children and youth in emergency primary care - a cross sectional study.

Moutte, Svein-Denis; Brudvik, Christina; Morken, Tone. 2015, BMC Emergency Medicine. NORCE, BERGEN, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2