Cristin-prosjekt-ID: 661032
Sist endret: 16. januar 2020 10:27

Cristin-prosjekt-ID: 661032
Sist endret: 16. januar 2020 10:27
Prosjekt

Barnehagelærerrollen - pedagogisk ledelse og veiledning

prosjektleder

Wenche Aasen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Lærerprofesjonalitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagelærerrollen - pedagogisk ledelse og veiledning

Vitenskapelig sammendrag

Vitenskapelig sammendrag:

Hovedformålet er å forske på og løfte frem ulike forståelser og perspektiver på barnehagelærerrollen med spesielt fokus på den pedagogiske lederens veilednings- og lederrolle. Kvalitet i lederarbeidet er avgjørende for gode barnehager (Kunnskapsdepartementet 2015/16- Stortingsmelding 19). BLU (barnehagelærerutdanningen) er en lederutdanning og skal kvalifisere fremtidige barnehagelærere til å sikre kvalitet i barnehagen i henhold til barnehagens helhetspedagogiske mandat (Kunnskapsdepartementet, 2012).  Forskningen skal også gi et kunnskapsbidrag til ulike sider av den pedagogiske lederens ansvar og arbeidsoppgaver, både i en utdanningskontekst og i praksis, for eksempel arbeidsdeling og spesialisering i forhold til ny pedagognorm, politiske prosesser, demokratiske lederprosesser, veiledning og ledelse av barnegrupper.

Forskningsgruppen tar utgangspunkt i ulike problemstillinger knyttet til rapporten om barnehagelærerrollen: Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv- et kunnskapsgrunnlag, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (2018). 

Forskningsspørsmålene er: Den profesjonelle pedagogiske lederrollen -  hvordan kan den forstås, utvikles og utøves?

Metode

Metodiske tilnærminger vil i hovedsak være kvalitative studier. Prosjektet vil ha ulike metodiske design og tilnærminger knyttet til ulike delprosjekter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Birgitte Ivarhus Sollesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Nina Carson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jannice Eikefet Berland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jannike Lyngtun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »