Cristin-prosjekt-ID: 661036
Sist endret: 30. november 2020, 14:50

Cristin-prosjekt-ID: 661036
Sist endret: 30. november 2020, 14:50
Prosjekt

aMASE - Engineering the sensory quality of marine ingredients using marine sensory enzymes

prosjektleder

Gro Elin Kjæreng Bjerga
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kjemisk prosessteknologi • Bioinformatikk • Biokjemi • Akvakultur • Fiskeriteknologi • Bioteknologi

Emneord

Marint • Bioinformatikk • Matindustri • Enzymer • Anvendt forskning • Redoksprosesser • Marinteknologi • Biokjemi • Redokbiokjemi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 30. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

aMASE - Engineering the sensory quality of marine ingredients using marine sensory enzymes

Populærvitenskapelig sammendrag

Tailoring enzymes for the emerging biotechnology industry will be key
to further development and value creation of biological resources in the
bio-economy era. The last decades, the marine sector has shown great
progress in generating marine ingredients, such as peptides and oils, from
industrial bioprocessing of fish biomass. The marine ingredients maintain
a high nutritional quality, but suffer from sensory qualities that prevent a
commercial realization of high-value and high-quality products for human
consumption. The fish-like odour of marine ingredients is considered the
main biological barrier to reach the full economic potential in the bio-based
marine sector.
In this project, enzymes are explored to overcome the abovementioned biological and economic barriers.
From open-sourced databases, metagenomes and positive clones from libraries, enzyme sequences have been analysed by bioinformatics. More than 50 enzymes have been selected for investigation, and recombinant expression and activity tests are ongoing. The enzymes will feed into an established enzyme discovery workflow covering all aspects of the
value chain from identification of genes, to recombinant production and
validation by pilot trials in industrial settings. If successful, the enzymes
will allow a full commercial utilization of bio-based residual raw materials
from the aquaculture and increase value creation, ultimately promoting a
sustainable and profitable bio-economy.

Tittel

aMASE - Optimalisering av sensorisk kvalitet på marine ingredienser med marine sensorikkenzymer

Populærvitenskapelig sammendrag

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosessering av marint restråstoff. Disse marine ingrediensene bevarer næringskvaliteten, mens deres sensoriske kvalitet forhindrer en realisering av verdifulle høy-kvalitets produkter for humant konsum. Lukt fra de marine ingrediensene ses på som den biologiske hovedutfordringen, og må løses for å nå sitt fulle økonomiske potensial i sektoren.

I dette prosjektet blir enzymer utforsker for å overvinne de nevnte biologiske og økoomiske barrierene. Fra åpne databaser, metagenomer og positive kloner fra biblioteker, har vi utført bioinformatiske analyserer av enzymkandidater. Mer enn 50 enzymer har blitt utvalgt for videre forsøk, og det pågår rekombinant uttrykking og aktivitetstesting av disse. Enzymene inngår i en arbeidslinje som kobler alle aspekter i verdiskjeden fra identifisering av enzymer, til rekombinant produksjon og pilottesting under industrielle betingelser. Dersom vi lykkes, vil enzymene kunne muliggjøre en full kommersiell utnyttelse av restråstoff fra havbruk og fiskeri og øke verdiskapning, og bidra til å bygge en bærekraftig og lønnsom bioøkonomi.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gro Elin Kjæreng Bjerga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Manuel Ferrer

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

Ragnhild Dragøy

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NOFIMA

Catherine Boccadoro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Liaset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Biomega Group AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Blir kvitt fiskelukt.

Taylor, Hannah Grace; Goris, Marianne. 2020, NORCEIntervju

Use of flavin containing monooxygenases for conversion of trimethylamine in salmon protein hydrolysates.

Goris, Marianne; Puntervoll, Pål; Rojo, David; Claussen, Julie Christine; Larsen, Øivind; Garcia-Moyano, Antonio; Almendral, David; Barbas, Coral; Ferrer, Manuel; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2020, Applied and Environmental Microbiology. NORCE, USP, CSICVitenskapelig artikkel

Enzymer for prosessering av marint restråstoff.

Goris, Marianne. 2019, HAVlunsj. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag

Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes".

Goris, Marianne; Tolaas, Sissel; Claussen, Julie Christine; Ferrer, Manuel; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2019, BIOPROSP_19. NORCEPoster

Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes".

Goris, Marianne. 2019, BIOPROSP_19. NORCEVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »