Cristin-prosjekt-ID: 661038
Sist endret: 17. juni 2019, 13:28

Cristin-prosjekt-ID: 661038
Sist endret: 17. juni 2019, 13:28
Prosjekt

OPENZ - Optimized enzymes for food applications

prosjektleder

Gro Elin Kjæreng Bjerga
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biokjemi • Bioteknologi

Emneord

Enzymatic hydrolysis • Marint • Matindustri • Enzymer • Proteaser • Biokjemi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

OPENZ - Optimized enzymes for food applications

Populærvitenskapelig sammendrag

OPENZ is an initiative to optimize newly discovered enzymes for use in the Norwegian marine sector. Norway has the potential to be leading in sustainable value-creation based on marine resources. The fishing industry generates about 900 000 tons of by-products, such as heads, frames, viscera, blood and trimmings which is mainly used in the manufacturing of animal feed, oil and fish silage, or discarded. As the by-products contain high-quality proteins, they have a great potential as high-value products for human consumption. The few commercial enzymes (proteases) used in refineries to convert the fish biomass to peptides and amino acids are, however, not ideal. Cost-effective commercial enzymes give a product with bitter taste and sub-optimal yields, which are technical and biological barriers for the commercial realization of higher value products. The specific way in which the proteases break down the fish proteins, influence the size and properties of the peptides, and hence the taste of the product. Exploration of a larger enzyme catalogue with different specificities is an attractive route to overcome these barriers. OPENZ will expand this catalogue and supply new, tailored and innovative enzyme solutions to marine ingredient producers, albeit not limited to this sector. The enzymes will be optimized by engineering, immobilization and food-grade production to improve their performance on hydrolysis in a consortium of business developers and three marine-oriented research institutes.

Populærvitenskapelig sammendrag

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdi-skapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat, som i stor grad brukes til produksjon av fôr, oljer, ensilasje, eller kastes. Ettersom restråstoff inneholder høy-kvalitets proteiner, har de en stort potensiale for humant konsum. De få kommersielle enzymene (proteaser) som brukes i bioraffinerier til å konvertere restråstoff til peptider og aminosyrer er ikke ideelle. Kostnadseffektive kommersielle enzymer gir et produkt med bitter smak og sub-optimalt utbytte. Dette representerer tekniske og biologiske barrierer for full kommersiell utnyttelse. Den spesifikke måten enzymene bryter ned fiskeproteiner på påvirker størrelse og egenskaper til peptidene, og også smaken på produktet. Utforskning av en større enzymkatalog med ulike spesifisitet er en attraktiv måte for å omgå disse flaskehalsene. OPENZ vil utvide enzymkatalogen ved å tilføre nye, skreddersydd og innovative enzymløsninger for produsenter av marine ingredienser. Enzymene vil optimaliseres ved redigering, immobilisering og mat-gradert produksjon for å forbedre deres egenskaper i hydrolyse. Arbeidet utføres av et konsortie av forretningsutviklere og tre marin-orienterte forskningsinstitutt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gro Elin Kjæreng Bjerga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øivind Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tone Aspevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NOFIMA

Åge Oterhals

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NOFIMA

Maja Mujic Elgsaas

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Vestlandets innovasjonsselskap AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Fremtidens mat.

Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2018, Forskningsdagene 2018. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag

Jobber med å få restråstoff til å smake og lukte godt.

Aadland, Camilla; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2018, NORCEIntervju
1 - 2 av 2