Cristin-prosjekt-ID: 661040
Sist endret: 17. juni 2019, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 661040
Sist endret: 17. juni 2019, 13:59
Prosjekt

iEnzyme: Optimalisering av enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff

prosjektleder

Gro Elin Kjæreng Bjerga
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Biomega Group AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.528.000
 • Regionale forskningsfond Vestlandet
  Prosjektkode: 259224

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bioteknologi

Emneord

Enzymatic hydrolysis • Genteknologi / genteknikk • Enzymer • Biokjemi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

iEnzyme: Optimalisering av enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff

Populærvitenskapelig sammendrag

I et stort og pågående nasjonalt prosjekt, NorZymeD, har nye enzymer blitt
funnet og utviklet i tråd med industriens behov. Målet er at prosjektgenererte
enzymer skal være anvendbare i norsk bioteknologisk industri. I dette
prosjektet vil enzymene generert i NorZymeD og kommersielle enzymer
levert av Tailorzyme optimaliseres av forskere hos NORCE i samarbeid
med Biomega for anvendelse på marint restråstoff. Hos Biomega skal
enzymene brukes i produksjon av bioingredisenser til dyrefôr fra hode, rygg
og innmat fra oppdrettslaks.
Enzymenes egnethet vil bli testet under industrielle betingelser i laboratoriet.
Oppskalering av hydrolysen fra laboratorieskala til industriskala er komplisert
og vil kreve tilpasning. I tillegg ønsker man å immobilisere enzymene, det
vil si man kjemisk kobler dem sammen. Generelt er immobiliserte enzymer
mer stabile og kan lett separeres fra hydrolysen, og brukes gjentatte
ganger. Immobilisering av enzymer må optimaliseres ut fra det enkelte
enzymets egenskaper samt kjemien i teknologien som brukes. Samlet sett
vil forskningen kunne bidra til å gjøre produksjonen mer stabil, robust og
økonomisk gunstig.
Dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskap om nye enzymer som kan gi mer
lønnsom produksjon og markedsrelevante produkter, samt å få kunnskap om
hvordan hydrolyseprosessen kan optimaliseres for å forbedre produksjonen
og produktporteføljen. Kunnskapen som genereres i prosjektet vil ha stor
verdi både regionalt og nasjonalt ettersom ingrediensindustrien i blå sektor er
i stor vekst og utgjør en vesentlig del av norsk bioøkonomi.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gro Elin Kjæreng Bjerga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Catherine Boccadoro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øivind Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Pål Puntervoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Fra nye enzymer til verdiskapning – I.

Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2018, NorZymeD avslutningskonferanse. NORCEFaglig foredrag

A new versatile shuttle vector for genome engineering of Bacillus subtilis by the CRISPR/Cas9 system.

Garcia-Moyano, Antonio; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2018, Genome Engineering and Synthetic Biology. NORCEPoster

A new versatile shuttle vector for genome engineering of Bacillus subtilis by the CRISPR/Cas9 system.

Garcia-Moyano, Antonio; Larsen, Øivind; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2018, Digital Life Annual Conference. NORCEPoster

Nytt fra enzym-og algeforskning ved Uni Research i Bergen.

Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2018, Årsmøte i Marint Protein Nettverk. NORCEFaglig foredrag

Vi bygger norsk bioteknologi med enzym-satsingen.

Graven, Andreas R.; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2017, NORCEIntervju
1 - 5 av 5