Cristin-prosjekt-ID: 661369
Sist endret: 19. juni 2019, 08:05

Cristin-prosjekt-ID: 661369
Sist endret: 19. juni 2019, 08:05
Prosjekt

Arbeidspakke 2:Kommunikasjon og samhandling mellom flerkulturell stab, ledelse, beboere og deres pårørende i sykehjem

prosjektleder

Laila Tingvold
ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256617/H10

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 31. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidspakke 2:Kommunikasjon og samhandling mellom flerkulturell stab, ledelse, beboere og deres pårørende i sykehjem

prosjektdeltakere

prosjektleder

Laila Tingvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anette Fagertun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3