Cristin-prosjekt-ID: 661561
Sist endret: 13. desember 2021, 09:33

Cristin-prosjekt-ID: 661561
Sist endret: 13. desember 2021, 09:33
Prosjekt

Nye flow cytometry baserte analysemetoder innen akvakultur

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Kunnskapsdepartementet
  Prosjektkode: PHD-STILLING

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur • Generell mikrobiologi • Molekylærbiologi

Emneord

Flowcytometri • Bakterier • Vannkvalitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
52702639
Sted
Ingunn Alne Hoell

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 28. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye flow cytometry baserte analysemetoder innen akvakultur

Vitenskapelig sammendrag

Akvakultur møter i dag et økende infeksjonspress. Transport systemer slik som brønnbåter kan forårsake spredning av patogene organismer. Resirkuleringsanlegg har liknende utfordringer med å holde god mikrobiell vannkvalitet, fritt for patogener. Dagens metoder for å identifisere infeksjoner baserer seg på PCR deteksjon av spesifikke patogener. Med disse metodene kan man derimot ikke bestemme vitalitet hos artene som identifiseres.

Flow cytometry har i flere tiår blitt brukt for å måle vitalitet hos bakterier ved å bruke fluorescerende fargestoffer, slik som i liv/død farging med SYTO9/PI eller CFDA-AM osv. I dette prosjektet har vi ønsket å undersøke og utvide mulighetene for bakterielle analyser i akvatiske miljøer med en nylig utviklet metode: Bioorthogonal Amino Acid Tagging (BONCAT).

BONCAT er en klikk-kjemi reaksjon hvor en analog aminosyre blir inkorporert i nylig syntetisert protein, og et fargestoff deretter kobles til denne aminosyren vha. en klikk reaksjon. Med denne metoden kan man måle protein produksjon på et tidspunkt eller følge protein syntesen over tid. I protein produksjon kreves intakt DNA, og i tillegg får man informasjon om metabolsk aktivitet i cellene. Vi har tilpasset denne metoden for flow cytometry, noe som øker analysehastigheten. Vi har også kombinert med SYBR Green farging, en veletablert metode for totalfarging av DNA hos marine mikrober.

 

Tittel

Novel flow cytometry based analysis methods within aquaculture

Vitenskapelig sammendrag

Aquaculture is meeting an increasing pathogenic pressure. Transportation systems, such as well boats, can cause the spread of pathogenic organisms across seas. Recirculating systems faces similar problems with maintaining a good microbial quality, free from pathogens. Current methods to identify infections rely on PCR detection of specific pathogens. However, the vitality of the identified species is not determined.

Flow cytometry has been used for decades to determine bacterial vitality by using fluorescent dyes, such as live/dead staining with SYTO9/PI, CFDA-AM, and so on. In this project, we wanted to explore and expand possibilities for bacterial analysis in the aquatic environment with a recently developed method: Bioorthogonal Amino Acid Tagging (BONCAT).

BONCAT is a click-chemistry reaction, where an analogous amino acid is incorporated into newly synthetized proteins, before being coupled to a fluorescent dye with a click reaction. The method allows to follow proteins synthesis at a time point and over time. Protein production requires intact DNA and informs about the general metabolic activity in cells. We adapted the method for flow cytometry to improve analysis time and combine it with SYBR Green, an established method for staining marine microbes DNA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mathilde Lindivat

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Aud Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ole-Kristian Hess-Erga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning

Gunnar Bratbak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Flow Cytometric Analysis of Bacterial Protein Synthesis: Monitoring Vitality After Water Treatment.

Lindivat, Mathilde; Bratbak, Gunnar; Larsen, Aud; Hess-Erga, Ole-Kristian; Hoell, Ingunn Alne. 2021, Frontiers in Microbiology. NIVA, NORCE, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Bioorthogonal Non-canonical Amino Acid Tagging Combined With Flow Cytometry for Determination of Activity in Aquatic Microorganisms.

Lindivat, Mathilde; Larsen, Aud; Hess-Erga, Ole Kristian; Bratbak, Gunnar; Hoell, Ingunn. 2020, Frontiers in Microbiology. NIVA, NORCE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Incubation in light versus dark affects the vitality of UV-irradiated Tetraselmis suecica differently: A flow cytometric study.

Olsen, Ranveig Ottøy; Lindivat, Mathilde; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn Alne. 2019, Marine Pollution Bulletin. NORCE, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3