Cristin-prosjekt-ID: 661573
Sist endret: 15. mars 2021, 16:34

Cristin-prosjekt-ID: 661573
Sist endret: 15. mars 2021, 16:34
Prosjekt

Oppdragsforskning for Knutsen OAS Shipping AS: Analyse av Ballastvann.

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Miljøteknologi • Marin teknologi • Generell mikrobiologi

Emneord

Bakterier • UV desinfeksjon • Vannanalyser • Ballastvann • Vannrensing • Alger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
52702639
Sted
Ingunn Alne Hoell

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppdragsforskning for Knutsen OAS Shipping AS: Analyse av Ballastvann.

Populærvitenskapelig sammendrag

Knutsen OAS Shipping har utviklet et eget ballastvann rensesystem, KBAL. Dette rensesystemet baserer seg på endring av trykk i kombinasjon med UV-bestråling. KBAL er tidligere type-godkjent av IMO (i henhold til G8 retningslinjene). Hovedmålet i dette prosjektet var å hjelpe Knutsen OAS Shipping AS fram mot typegodkjenning av KBAL hos US Coast Guard. Det var derfor behov for å dyrke mikroalgen Tetracelmis suecica som skulle tilsettes i testvannet under desinfisering. I tillegg ble vannprøvene analysert før og etter rensing for å finne hvor effektiv KBAL virket under ulike forhold.

Tittel

Contract research for Knutsen OAS Shipping AS: Analysis of Ballast Water.

Populærvitenskapelig sammendrag

Knutsen OAS Shipping AS have developed a ballast water treatment system, called KBAL. This water treatment system is based on a sudden pressure drop, in combination with UV-irradiatrion. KBAL was previously approved by IMO (according to the G8 guidelines). The main aim in this project was to assist Knutsen OAS Shipping AS towards the U. S Coast Guard type approval of KBAL. We therefor cultivated the microalgae Tetracelmis suecica under laboratory conditions, and delivered the alge to the shipping company to challenge the test water during KBAL-testing. Also, water samples was analysed before and after disinfection to find out how effective KBAL was under various conditions.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mathilde Lindivat

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ranveig Ottøy Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Thuestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Effects on inactivation of Tetraselmis suecica following treatment by KBAL: a UV-based ballast water treatment system with an in-line vacuum drop.

Olsen, Ranveig Ottøy; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn Alne. 2020, Journal of Marine Science and Technology. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1