Cristin-prosjekt-ID: 661587
Sist endret: 20. februar 2022, 17:23

Cristin-prosjekt-ID: 661587
Sist endret: 20. februar 2022, 17:23
Prosjekt

Årsstatisstikk fra legevakt

prosjektleder

Hogne Sandvik
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Allmennmedisin • Kommunehelsetjenester • Legevakt

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Hogne Sandvik

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2009 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsstatisstikk fra legevakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har analysert elektroniske regningskort som er innsendt av legevaktsleger siden 2006. Det utarbeides årlige statistikker på bakgrunn av datafiler som er levert av Helfo/KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har analysert elektroniske regningskort som er innsendt av legevaktsleger siden 2006. Det utarbeides årlige statistikker på bakgrunn av datafiler som er levert av Helfo/KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Tittel

Annual statistics from out-of-hours emergency health care

Populærvitenskapelig sammendrag

The National Centre for Emergency Primary Health Care receives annual out-of-hours (OOH) data from the Norwegian Health Economics Administration (Helfo). After every consultation the doctor sends an electronic compensation claim to Helfo. Electronic billing has been compulsory since 2006. We have data on the doctors (gender, age, municipality, and whether the OOH doctor is a regular general practitioner), patients (gender, age, and municipality) and contact data (time, diagnosis, and fees).

Vitenskapelig sammendrag

The National Centre for Emergency Primary Health Care receives annual out-of-hours (OOH) data from the Norwegian Health Economics Administration (Helfo). After every consultation the doctor sends an electronic compensation claim to Helfo. Electronic billing has been compulsory since 2006. We have data on the doctors (gender, age, municipality, and whether the OOH doctor is a regular general practitioner), patients (gender, age, and municipality) and contact data (time, diagnosis, and fees).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hogne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Årsstatistikk for legevakt 2021.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2022, NORCERapport

Årsstatistikk for legevakt 2020. Rapport nr. 2-2021.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2021, NORCE, UIBRapport

Bruk av uspesifikke diagnosekoder på legevakt.

Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Årsstatistikk fra legevakt 2019.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2020, NORCE, UIBRapport

Barn på legevakt med gastroenteritt før og etter innføring av rotavirusvaksinen.

Sandvik, Hogne. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. NORCEVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »