Cristin-prosjekt-ID: 662742
Sist endret: 27. juni 2019, 11:09

Cristin-prosjekt-ID: 662742
Sist endret: 27. juni 2019, 11:09
Prosjekt

Etiske aspekter ved anvendelse av kunstig intelligens

prosjektleder

Tom Eide
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 296005

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Etikk

Emneord

Personvern • Etikk • Maskinlæring • Kunstig intelligens

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. mars 2019 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etiske aspekter ved anvendelse av kunstig intelligens

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet "Etiske aspekter ved anvendelse av kunstig intelligens" er et delprosjekt under hovedprosjektet "UPSKILL", som har som formål å utvikle en nettverksplattform som knytter sammen personer, virksomheter og læringstilbydere - generisk og uavhengig av bransje eller kompetanse. Hovedprosjektet eies og drives av Conexus, i samarbeid med SimulaMind, OsloMet og USN, og er finansert av Forskningsrådet ved Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA). 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tom Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Bjørn Aksel Flatås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2