Cristin-prosjekt-ID: 662934
Sist endret: 24. november 2021, 09:25

Cristin-prosjekt-ID: 662934
Sist endret: 24. november 2021, 09:25
Prosjekt

POTETFRIT -Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid

prosjektleder

Pia Heltoft Thomsen
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 296107

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
92080939
Sted
Pia Heltoft Thomsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. november 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

POTETFRIT -Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet vil ha fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager.

 

Innhold av akrylamid har blitt en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid  dannes ved sterk oppvarming av stivelsesholdig mat og er i flere studier knyttet til utvikling av kreft. Chips og pommes frites konsumeres av alle aldersgrupper, og det har derfor vært stort press på potetindustrien for å senke akrylamidnivåene. Det har i de senere år blitt jobbet kontinuerlig med forbedring av prosess og råvare for å redusere innholdet. Konsentrasjonen av akrylamid i stekte produkter av potet varierer mellom potetsorter, men påvirkes også av utviklingsstadiet (modningsgraden) av poteten ved høsting. Norge har en ekstra utfordring i å tilfredsstille europeiske standarder ved at kjølige vekstforhold ofte gir umodne poteter med et naturlig høyere innhold av sukkerstoffer.. Det er fremdeles behov for å redusere nivåene og hvis dette ikke lykkes kan det ha store økonomiske konsekvenser for norsk potetproduksjon og friteringsindustri, i form av fordyrende prosessledd og vraking av råvare.

 

Målet med prosjektet er å oppnå bedre produktkvalitet, lavere akrylamidinnhold og en mer lønnsom og bærekraftig produksjon av norsk chips- og pommes frites. Målet skal nås gjennom ny kunnskap om samspillet mellom råvarekvalitet og lagringsforhold. Betydningen av forhøyede CO2-nivåer i lageret for produktkvalitet og menge akrylamid for ulike råvarer (sort og modning) vil bli studert. Det skal også gjennomføres studier av lagringstekniske forhold, med vekt på lagerutforming, -fylling/tømming og ventilasjon.

 

Gjennom ny kunnskap på viktige områder, og tett samarbeid mellom produsenter, industri og forskere, forventes prosjektet å bidra til mer tilpassede lagringsstrategier for potet. Bedre kvalitet på ferdigvaren, mindre svinn, og en mindre ressurskrevende produksjonsprosess vil bidra direkte til verdiskaping for både produsenter og potetindustri. En høyere utnyttelsesgrad av råvaren vil være positivt for miljø og ressursbruk i samfunnet generelt. En reduksjon av mengde akrylamid i friterte potetprodukter vil også bidra til økt mattrygghet og bedre folkehelse.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom friteringsindustrien (HOFF SA, Maarud AS og Orkla/KiMs) og deres potetprodusenter, forskningsinstitusjoner (NIBIO og SINTEF) og en kjøleteknikkleverandør (Kuldeteknisk AS). I tillegg samarbeides det med Senter for Klimaregulert planteforskning (SKP) ved NMBU, Inagro i Belgia og Sutton Bridge Crop Storage Research i Storbritannia.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet vil ha fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager.

Innhold av akrylamid har blitt en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid  dannes ved sterk oppvarming av stivelsesholdig mat og er i flere studier knyttet til utvikling av kreft. Chips og pommes frites konsumeres av alle aldersgrupper, og det har derfor vært stort press på potetindustrien for å senke akrylamidnivåene. Det har i de senere år blitt jobbet kontinuerlig med forbedring av prosess og råvare for å redusere innholdet. Konsentrasjonen av akrylamid i stekte produkter av potet varierer mellom potetsorter, men påvirkes også av utviklingsstadiet (modningsgraden) av poteten ved høsting. Norge har en ekstra utfordring i å tilfredsstille europeiske standarder ved at kjølige vekstforhold ofte gir umodne poteter med et naturlig høyere innhold av sukkerstoffer. Det er fremdeles behov for å redusere nivåene og hvis dette ikke lykkes kan det ha store økonomiske konsekvenser for norsk potetproduksjon og friteringsindustri, i form av fordyrende prosessledd og vraking av råvare.

Målet med prosjektet er å oppnå bedre produktkvalitet, lavere akrylamidinnhold og en mer lønnsom og bærekraftig produksjon av norsk chips- og pommes frites. Målet skal nås gjennom ny kunnskap om samspillet mellom råvarekvalitet og lagringsforhold. Betydningen av forhøyede CO2-nivåer i lageret for produktkvalitet og menge akrylamid for ulike råvarer (sort og modning) vil bli studert. Det skal også gjennomføres studier av lagringstekniske forhold, med vekt på lagerutforming, -fylling/tømming og ventilasjon.

Gjennom ny kunnskap på viktige områder, og tett samarbeid mellom produsenter, industri og forskere, forventes prosjektet å bidra til mer tilpassede lagringsstrategier for potet. Bedre kvalitet på ferdigvaren, mindre svinn, og en mindre ressurskrevende produksjonsprosess vil bidra direkte til verdiskaping for både produsenter og potetindustri. En høyere utnyttelsesgrad av råvaren vil være positivt for miljø og ressursbruk i samfunnet generelt. En reduksjon av mengde akrylamid i friterte potetprodukter vil også bidra til økt mattrygghet og bedre folkehelse.

Prosjektet er et samarbeid mellom friteringsindustrien (HOFF SA, Maarud AS og Orkla/KiMs) og deres potetprodusenter, forskningsinstitusjoner (NIBIO og SINTEF) og en kjøleteknikkleverandør (Kuldeteknisk AS). I tillegg samarbeides det med Senter for Klimaregulert planteforskning (SKP) ved NMBU, Inagro i Belgia og Sutton Bridge Crop Storage Research i Storbritannia.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Pia Heltoft Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Robert Nybråten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Erlend Indergård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Eldrid Lein Molteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Influence of temperature and CO2 level during storage on sugar and acrylamide formation in potato.

Heltoft, Pia ; Molteberg, Eldrid Lein; Møllerhagen, Per; Broen, Jan Arne. 2019, Potato Research. NIBIOSammendrag/abstract

Kort om nytt potetprosjekt -POTETFRIT.

Heltoft, Pia . 2019, Markdag på NIBIO Apelsvoll. NIBIOPopulærvitenskapelig foredrag

POTETFRIT.

Heltoft, Pia . 2019, NIBIONettsider (opplysningsmateriale)

Resultater fra forprosjekt med CO2 og akrylamid.

Heltoft, Pia ; Broen, Jan Arne. 2019, Potet 2019. NIBIOFaglig foredrag

Influence of temperature and CO2 level during storage on sugar and acrylamide formation in potato.

Heltoft, Pia ; Molteberg, Eldrid Lein; Møllerhagen, Per; Broen, Jan Arne. 2019, Postharvest EAPR Section Meeting. NIBIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5