Cristin-prosjekt-ID: 662942
Sist endret: 28. juni 2019, 16:50

Cristin-prosjekt-ID: 662942
Sist endret: 28. juni 2019, 16:50
Prosjekt

Measuring coherence and turbulence with lidars (COTUR)

prosjektleder

Yngve Heggelund
ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Meteorologi

Emneord

Fornybare energikilder

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Yngve Heggelund

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. august 2018 Slutt: 31. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Measuring coherence and turbulence with lidars (COTUR)

Populærvitenskapelig sammendrag

NORCE sammen med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Equinor har satt ut vindmåleutstyr ved Obrestad Fyr.

Obrestad ble valgt fordi her kan man måle egenskaper til vinden som om man er ute i havet. Det brukes fire lidar’er for å måle vind og vindretning samt ett passivt mikrobølge-radiometer for å måle vertikal temperaturprofil. Dette utstyret observerer vinden noen kilometer fra land. 

Målingene er del av et forskningsprosjekt som går ut på å forstå mer om hvordan vindturbulens varierer på to eller flere punkter samtidig. 
Denne informasjonen er viktig når man skal designe store vindturbiner. Målingene vil pågå i omtrent ett år. Dette for å få med årsvariasjonene i vinden og turbulensen.

Etter at målingene er over vil alt utstyret og alle spor fjernes. Obrestad Fyr er valgt på grunn av at det er godt egnet til å observere noenlunde uforstyrret vind til havs i en stor sektor, samtidig som at stedet er lett tilgjengelig og har nødvendig infrastruktur (strøm, nett-tilgang) for å gjøre målingene.

Prosjektet skjer i samarbeid med Hå kommune.

Vitenskapelig sammendrag

The size of offshore wind turbines has increased significantly since the installation of the world’s first commercial offshore wind turbine at Vindeby in 1991. The average offshore wind turbine capacity has increased from 500 kW in the 1990’s to 3 MW by the end of 2010. Today, the largest offshore wind turbines have a rated power of 9 MW and rotor diameter of 164 meters. Large, floating wind turbines poses new challenges compared to bottom-fixed turbines. In particular, the Hywind Scotland wind farm posed new challenges with respect to turbulence and coherence.

There is a need for better understanding of the horizontal coherence over large rotors offshore, but few measurements are available for such analyses.

The main objective of the project is to improve the understanding of the offshore wind coherence through measurements with lidars. The measurements will form a new, unique and highly relevant dataset for future offshore wind research. The collected data and corresponding meta-data will be stored in a database for later analysis.
 

Metode

The objective will be achieved by:
1. Conducting an onshore field measurement campaign of the marine atmospheric boundary layer at Obrestad Fyr in Rogaland.
2. Perform basic data QA and store the data together with metadata using standard data formats.

Utstyr

3 Leosphere 100S scanning lidars

1 Leosphere WindCube V1 vertical lidar

1 passive microwave radiometer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Yngve Heggelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Benny Svardal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jasna Bogunovic Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Joachim Reuder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Martin Flügge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

COTUR Measuring coherence and turbulence with lidars.

Heggelund, Yngve; Flügge, Martin; Jacobsen, Jasna Bogunovic; Reuder, Joachim; Cheynet, Etienne; Svardal, Benny; Kjøde, Tom. 2018, Science meets industry. NORCE, UIS, UIBFaglig foredrag

COTUR - Estimating coherence and turbulence with LIDARs.

Flügge, Martin; Heggelund, Yngve; Reuder, Joachim; Godvik, Marte; Nielsen, Finn Gunnar; Jakobsen, Jasna Bogunovic; Svardal, Benny; Cheynet, Etienne; Obhrai, Charlotte. 2019, EERA DeepWind'2019, 16th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference. NORCE, UIS, UIBFaglig foredrag
1 - 2 av 2