Cristin-prosjekt-ID: 663386
Sist endret: 1. juli 2019, 09:45

Cristin-prosjekt-ID: 663386
Sist endret: 1. juli 2019, 09:45
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Min livshistorie - UUD 2020

prosjektleder

Signe Tretteteig
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Min livshistorie - UUD 2020

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet:

Helsedirektoratet har gitt oss i oppdrag å revidere eksisterende skjema som en del av UUD 2020- oppdraget.

   

Målsetting for prosjektet:

Få et godt og mer tjenelig skjema enn dagens utgave.

    

Målgrupper for prosjektet:

Helse- og omsorgsarbeidere  

Framgangsmåte og evt. metodebruk:

Opprettet prosjektgruppe (Anne Marie og Signe). Konsulentbistand fra Per Kristian og Arnfinn. Samarbeid med Oslo USHT.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3