Cristin-prosjekt-ID: 663387
Sist endret: 9. desember 2020, 18:26

Cristin-prosjekt-ID: 663387
Sist endret: 9. desember 2020, 18:26
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Samtalehjulet - UUD 2020

prosjektleder

Anne Marie Mork Rokstad
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Samtalehjulet - UUD 2020

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2