Cristin-prosjekt-ID: 663552
Sist endret: 2. juli 2019 13:31

Cristin-prosjekt-ID: 663552
Sist endret: 2. juli 2019 13:31
Prosjekt

Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

prosjektleder

Grethe Johnsen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Helsefag

Emneord

overgrepsmottak • Seksuelle overgrep

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 31. oktober 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av mottakene i spesialisthelsetjenesten fra 2015.

Materiale og metode: Kartleggingen ble gjennomført ved telefonintervju med ledelsen ved samtlige mottak.

Resultater: Resultatene fra kartleggingen viser at mange av overgrepsmottakene ikke er forberedt på ny organisering fra 2015, de er avventende og har i liten grad forberedt seg til den nye organiseringen.

Kort oppsummert kan en si at:

 • Selv om NKLM fortsatt er bekymret for driften fra 2015, er situasjonen ved de aller fleste mottakene ikke dramatisk, og mer preget av «vanlig drift» enn nedbygging

 • De fleste mottak har ikke økonomiske avtaler på plass for 2015

 • Det er bekymring ved mottakene knyttet til å splitte den akutte behandlingen av overgrepsutsatte, der seksuelle overgrep flyttes til spesialisthelsetjenesten og vold i nære relasjoner skal ivaretas i primærhelsetjenesten, men ikke i organiserte overgrepsmottak

 • Det synes ikke som essensiell kompetanse er gått tapt i særlig grad, for eksempel ved at nøkkelpersonale har sluttet under en periode preget av usikkerhet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helle Nesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjersti Alsaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Signe M Zachariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Overgrepsmottakene – Status per juni 2014.

Johnsen, Grethe; Hunskaar, Steinar; Zachariassen, Signe M; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle. 2014, NORCERapport
1 - 1 av 1