Cristin-prosjekt-ID: 663554
Sist endret: 2. juli 2019, 13:25

Cristin-prosjekt-ID: 663554
Sist endret: 2. juli 2019, 13:25
Prosjekt

Kartlegging av overgrepsmottak

prosjektleder

Grethe Johnsen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Helsefag

Emneord

overgrepsmottak • Seksuelle overgrep

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. august 2008 Slutt: 29. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av overgrepsmottak

Vitenskapelig sammendrag

Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Dette har medført at det nå skal være minst ett overgrepsmottak i hvert fylke. Mottakene skal fortrinnsvis forankres i kommunale eller interkommunale legevakter og de skal utvide sitt tilbud fra å primært ivareta voldtektsutsatte til også å ivareta utsatte for vold i nære relasjoner.

Fra 2007 fikk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ansvaret for kompetanseheving, fagutvikling og forskning knyttet til overgrepsmottak (tilsvarende vår rolle for legevakter generelt). IS-1457 ”Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten” er det sentrale fagdokument som er lagt til grunn for virksomheten ved mottakene.

Dette prosjektet skal kartlegge hvordan situasjonen for mottakene er, hvor raskt endringene skjer og hvilke driftsbetingelser og ressurser mottakene har. Nklm har utformet er spørreskjema som ble sendt ut i 2008 og 2009 til administrativ leder ved mottakene. Prosjektet ble startet opp i 2008.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helle Nesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Signe M Zachariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Overgrepsmottak i Norge 2009.

Johnsen, Grethe; Alsaker, Kjersti; Hunskaar, Steinar. 2010, NORCERapport
1 - 1 av 1