Cristin-prosjekt-ID: 663794
Sist endret: 3. juli 2019, 10:36

Cristin-prosjekt-ID: 663794
Sist endret: 3. juli 2019, 10:36
Prosjekt

Fra dikt til digital collage

prosjektleder

Kirsten Linnea Kruse
ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse • Allmenn litteraturvitenskap • Humaniora

Emneord

Multimodalitet • Digital pedagogikk didaktikk • Digitale læringsressurser • Collage • Digitale ferdigheter • Digitale verktøy • Sammensatte tekster • Profesjonsfaglig digital kompetanse • Prosadikt • Bildebehandling • Bildebokforskning • Resepsjonsteori • Bildeanalyse • Multimodalitet og tolking

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. mars 2019 Slutt: 1. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra dikt til digital collage

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Linnea Kruse

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Karete Roksvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

«Digital bildecollage» (grep nr. 49).

Roksvåg, Karete. 2019, Fagbokforlaget. USNAnnet

«Fra dikt til digital bildecollage» (grep nr. 50).

Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete. 2019, Fagbokforlaget. USNAnnet
1 - 2 av 2