Cristin-prosjekt-ID: 665557
Sist endret: 18. oktober 2020 22:23

Cristin-prosjekt-ID: 665557
Sist endret: 18. oktober 2020 22:23
Prosjekt

Medisinsk avstandsoppfølging ved kroniske sykdommer

prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Evidensbasert kunnskapsoppsummering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2019 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medisinsk avstandsoppfølging ved kroniske sykdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i Folkehelseinstituttet fikk våren 2018 i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekt av medisinsk avstandsoppfølging for personer med kroniske sykdommer. Spørsmålet som skulle besvares var: Hva er effekten av medisinsk avstandsoppfølging på helsetilstand og på forbruk av helse- og omsorgstjenester hos personer med kroniske sykdommer?

Tittel

Remote patient monitoring for chronic illnesses

Populærvitenskapelig sammendrag

The unit for social welfare research at the Norwegian Institute of Public Health was commissioned by the Norwegian Directorate of Health to conduct a systematic review on the effects of remote patient monitoring. The main research question is: what are the effects of remote patient monitoring on chronically ill patients’ health outcomes and their use of health and welfare services?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Lien Ngyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tonje Lehne Refsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »