Cristin-prosjekt-ID: 665994
Sist endret: 15. september 2019, 22:04

Cristin-prosjekt-ID: 665994
Sist endret: 15. september 2019, 22:04
Prosjekt

Sammen mot mobbing: Utprøving og ferdigstilling av tiltakspakke for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehager i Askøy kommune.

prosjektleder

Ingrid Kvestad
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Barnehage • Mobbing

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Ingrid Kvestad

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. juli 2019 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammen mot mobbing: Utprøving og ferdigstilling av tiltakspakke for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehager i Askøy kommune.

Populærvitenskapelig sammendrag

Askøy kommune har gjennom programmet «Mobbefri oppvekst 2016-2020» en tydelig satsing på å redusere omfang av mobbing i kommunen, og har innledet et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, NORCE Norwegian Research Center (RKBU-Vest), om utprøving av et tiltak mot mobbing i kommunens barnehager. Prosjektet har fått støtte fra RFF-Vest i perioden juni 2018 til juni 2021. 

Tiltaket Be-Prox har som formål å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Tiltaket er utviklet i Sveits, har vist dokumentert effekt og er på verdensbasis det eneste tiltaket mot mobbing i barnehage som er blitt evaluert og publisert. I Norge har Be-Prox fått navnet «Sammen mot mobbing» og RKBU-Vest samarbeider med utvikler om utprøving av tiltaket i Hordaland. 

Formålet med dette prosjektet er å ferdigstille en «Sammen mot mobbing»-tiltakspakke i Askøy kommune. I prosjektperioden vil: 16 barnehager prøve ut tiltaket, ca 350 barnehageansatte få opplæring og fylle ut spørreskjema om egneholdninger og tanker om håndtering av mobbing, samt fylle ut skjema om forekomsten av negative handlinger blant barna (ca 1350). Alle skjema fylles ut før og etter endt opplæring. Kontrollbarnehager samler inn tilsvarende data uten å ha fått opplæring i tiltaket. I prosjektet vil det også gjennomføres kvalitative intervju med ansatte med fokus på faktorer som fremmer og hemmer implementeringen av tiltaket. For å sikre videreføring av tiltaket i kommunen etter endt prosjektperiode, vil det bli utarbeidet systemer for kvalitetssikring. Opplæring av hjelpetjenester (PPT, helsesøstertjenesten og barnevern) blir også vektlagt. 

En ferdigstilt «Sammen mot mobbing»-tiltakspakk vil bidra til en mer helhetlig innsats i arbeidet mot mobbing i Askøy. Prosjektet vil videre gi en modell for spredning av tiltaket til andre kommuner regionalt og nasjonalt. I norsk sammenheng vil prosjektet gi et unikt og viktig bidrag til forskningsfeltet.

Vitenskapelig sammendrag

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Kvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Hilde Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Marit Fjeldsbø Lundberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Askøy kommune

Ann Iren Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Askøy kommune

Anita Skogstrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »