Cristin-prosjekt-ID: 667812
Sist endret: 31. juli 2019, 13:10

Cristin-prosjekt-ID: 667812
Sist endret: 31. juli 2019, 13:10
Prosjekt

Low energy solutions for hospitals: Integrated heating and cooling system for hospitals with goal of mimimum netto energy usage

prosjektleder

Trond Th. Harsem
ved Norconsult AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norconsult AS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Low energy solutions for hospitals: Integrated heating and cooling system for hospitals with goal of mimimum netto energy usage

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Th. Harsem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norconsult AS

Annette Stephansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Karoline Kvalsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Jan Kocbach

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4