Cristin-prosjekt-ID: 667995
Sist endret: 27. juli 2020, 16:01

Cristin-prosjekt-ID: 667995
Sist endret: 27. juli 2020, 16:01
Prosjekt

The family lives of children of immigrants in Norway

prosjektleder

Kenneth Aarskaug Wiik
ved Statistisk sentralbyrå

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The family lives of children of immigrants in Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kenneth Aarskaug Wiik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Lars Dommermuth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå

Ferdinand A Mohn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

The timing of and pathways into family life as measures of social distance.

Holland, Jennifer A.; Wiik, Kenneth Aarskaug. 2017, SU, SSBRapport

Partner choice and timing of first union among immigrants and their descendants.

Wiik, Kenneth Aarskaug. 2019, Norsk demografisk forenings frokostseminar. SSBFaglig foredrag

Partner choice and timing of first union among immigrants and their descendants: Marriage versus cohabitation.

Wiik, Kenneth Aarskaug. 2019, The 2019 annual meeting of the Population Association of America. SSBVitenskapelig foredrag

Transitions from first unions among immigrants and their descendants: The role of partner choice.

Wiik, Kenneth Aarskaug; Dommermuth, Lars; Holland, Jennifer A.. 2018, Discussion papers. SSB, EURFagartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »