Cristin-prosjekt-ID: 668605
Sist endret: 5. august 2019, 15:35

Cristin-prosjekt-ID: 668605
Sist endret: 5. august 2019, 15:35
Prosjekt

Evaluering av norm for lærertetthet (21051)

prosjektleder

Astrid Marie Jorde Sandsør
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Pedagogiske fag

Emneord

lærertetthet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
97615822
Sted
Astrid Marie Jorde Sandsør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. juni 2019 Slutt: 10. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av norm for lærertetthet (21051)

Vitenskapelig sammendrag

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av norm for lærertetthet. Evalueringen skal gi kunnskap om etterlevelse av reglene om lærertetthet, struktur- og styringseffekter og resultater av norm for lærertetthet.

Norm for lærertetthet er et tiltak for å sikre flere lærere i undervisningen ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Fra høsten 2018 var målet at gruppestørrelse skulle være maksimalt 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer for elever på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Fra høsten 2019 skjerpes normen ytterligere ved at det skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal NIFU evaluere norm for lærertetthet. Evalueringen undersøker om skoler og kommuner etterlever reglene om lærertetthet og kompetansekrav, kartlegger bruk og organisering av nye lærerårsverk, rekrutteringsutfordringer på kort og lengre sikt, samt oppfølging av tiltaket i skolen og kommunen, og undersøker i hvilken grad og eventuelt hvordan normen har innvirket på lærernes og elevenes hverdag.

I tillegg inkluderer evalueringen en undersøke av klassestørrelse og hvordan skoleklasser/basisgrupper organiseres i skolen. Analysene er basert på kvantitative og kvalitative analyser og datakildene inkluderer spørreundersøkelser, registerdata, intervjuer og observasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Astrid Marie Jorde Sandsør

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Frida Felicia Vennerød-Diesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Stephan Daus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Cathrine Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Rune Borgan Reiling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »