Cristin-prosjekt-ID: 669938
Sist endret: 2. mars 2020, 09:23

Cristin-prosjekt-ID: 669938
Sist endret: 2. mars 2020, 09:23
Prosjekt

Mitt liv som mann [Publikasjon]

prosjektleder

Øystein Stene
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 24.000
  • Kunsthøgskolen i Oslo
    Prosjektkode: 23021

Kontaktinformasjon

Sted
Øystein Stene

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2018 Slutt: 1. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mitt liv som mann [Publikasjon]

Vitenskapelig sammendrag

Boka ”Mitt liv som mann” er et forsøk på diskursutvikling rundt kjønn, makt og avmakt.
”Mitt liv som mann” er et prosjekt kommet i stand i etterdønningene av vårens #metoo-debatt som jeg mer eller mindre frivillig havnet i, etter et essay i Samtiden (trykket i forkortet utgave i Aftenposten). I essayet hevdet jeg at metoo og teatermiljøets opprop stilleforopptak står i fare for å sementere kjønnsstereotyper og begrense samtalen om kjønn, roller og makt. Den enorme motstanden jeg fikk gjorde dypt inntrykk, og endret mitt syn på skandinavisk feminisme, offentlighet og norsk teatermiljø betraktelig.
I kjølvannet av essayet og debatten ble jeg invitert til å utvikle stoffet til en bok. Boka er et forsøk på å beskrive hvor mannen står i det skandinaviske likestillingsprosjektet, samtidig som den også er en bearbeidelse av egne erfaringer av å være mann. Den er altså i stor grad et forsøk på det som har vært utgangspunkt for den feministiske tenkninga siden 1970-tallet: Det personlige er politisk. Boka forsøker å drøfte konsekvensene av likestillingsprosjektet for mannsrollen, og i hvilken grad perspektivet tas inn i debatten.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Stene

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Mitt liv som mann : i likestillingens hjemland.

Stene, Øystein. 2019, KHIOPopulærvitenskapelig bok
1 - 1 av 1