Cristin-prosjekt-ID: 669940
Sist endret: 15. juni 2020 13:22

Cristin-prosjekt-ID: 669940
Sist endret: 15. juni 2020 13:22
Prosjekt

Drivpunkt, en håndbok for deg som vil jobbe skapende [Publikasjon]

prosjektleder

Hanne Riege
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 75.000
 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 23022

Kontaktinformasjon

Sted
Hanne Krohn Riege

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drivpunkt, en håndbok for deg som vil jobbe skapende [Publikasjon]

Vitenskapelig sammendrag

Boka Drivpunkt handler om hvordan hver enkelt kan bli bevisst sin skapende kraft i kreative prosesser gjennom å lytte til kroppens signaler.
Boken er delt i tre, Jeg(drivpunkt), Vi(drivpunktet) og Det, felles drivpunkt i kreative prosesser.

Kreativitet er en evne som følger alle gjennom livet. Den ligger i oss, klart til bruk.
Boka tenkes primært rettet mot studenter ved kunsthøgskoler og andre som driver med kreative fag innen kunst og næring, lærere, universitetsfolk etc. Men den skal også kunne leses og anvendes av alle interesserte i skapende prosesser og innovasjon, og kan dermed også tenkes å ha et større nedslagsfelt.
Det som skiller denne boka fra andre bøker om kreativitet, er hvordan den forholder seg til kroppens signaler.
I hele mitt yrkesliv har jeg fokusert på hvordan studenter skal kunne bruke kroppslig informasjon for å kartlegge sine verdier, mål, mening og ikke minst sitt etiske rammeverk, sin integritet. Mye av dette omtaler vi i dagligtalen som «intuisjon». Min praksis handler om å oppøve og synliggjøre mange av de prosessene som vi kaller intuisjon.
For å få full tilgang til sin kreativitet, må altså en bevisstgjørende prosess settes i gang. Kreativitet henger sammen med noe du tillater å skje i hele deg, en måte å bruke seg selv på, alene og sammen med andre.
Det handler om
• å gjøre seg tilgjengelig for det som skjer uten å miste sin egenart, sitt drivpunkt,
• å innstille seg på det som skal skje før noe skal skje.
• å godta hvor forskjellig vi alle er, og bruke deti kreativt prosesser som en drivkraft.
• at konkurranse og tanken om å bli bedre hemmerkreativitet, mens annerledes het gir frihet.
Disse temaene kan gi særlig kunsthøgskolestudenteren forståelse av hvordan læring påvirker hele mennesket, og skape en interesse for å utvikle en åpenhet og en utforskende holdning til studiet. Det kan også gi pedagoger språk på prosesser og arbeidsmetoder som gjerne skjer ubevisst.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hanne Riege

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Bjørn Howard Kruse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges musikkhøgskole

Merete Morken Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

1 - 1 av 1