Cristin-prosjekt-ID: 670142
Sist endret: 21. september 2020, 11:29

Cristin-prosjekt-ID: 670142
Sist endret: 21. september 2020, 11:29
Prosjekt

Vilkår for nynorsk blant ungdom

prosjektleder

Endre Otto Brunstad
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk • Fagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2019 Slutt: 30. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vilkår for nynorsk blant ungdom

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Vilkår for nynorsk blant ungdom har som mål å få auka innsikt i det språklege spelerommet til unge nynorskbrukarar, og er samansett av ein granskingsdel, prosjektutviklingsdel og ein vitskapleg konferanse. Prosjektet er strategisk forankra i Nettverk for nynorskforsking i UH-nett Vest, og inkluderer forskarar frå UiB, Høgskulen i Volda, NLA og Høgskulen på Vestlandet (studiestadene Sogndal, Stord og Bergen).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Endre Otto Brunstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Hege Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kirsti Lunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Stig Jarle Helset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen i Volda
1 - 4 av 4