Cristin-prosjekt-ID: 671000
Sist endret: 30. september 2019, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 671000
Sist endret: 30. september 2019, 13:59
Prosjekt

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

prosjektleder

Nils Olav Handegard
ved Havforskningsinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Havforskningsinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280367

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi

Emneord

Seismikk • Adferdsøkologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 95854057
Sted
Nils Olav Handegard

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. februar 2018 Slutt: 1. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Populærvitenskapelig sammendrag

Økt menneskelig aktivitet til havs medfører økt støy i havet, og slik støyforurensing er kilde til bekymring. Forskningsprosjektet SpawnSeis har som målsetning å undersøke hvordan seismikk, som brukes for å kartlegge olje- og gass ressurser, påvirker torskens reproduksjon. Dette skal gjøres ved å undersøke eventuelle endringer i gyteadferd og bruk av gyteområder, samt se på lengden av gyteperioden og befruktnings- og klekke suksess for egg og larver. Torsk er en av de vanligste fiskeartene i Norge, og av svært høy viktighet både økonomisk, kulturelt og som nøkkel-art i økosystemet. Torsken er også en svært vokal fisk, hvor hannen lager høylytte grynt for å tiltrekke seg hunner, og det antas at hunnene tiltrekkes til gytestimer på lang avstand ved hjelp av hannens rop. Hva skjer så om hunnene ikke finner en partner grunnet at hannens rop overdøves av seismikk-lyd? Vil hun avvente å gyte til seismikken er avsluttet? Kanskje bade hanner og hunner skremmes vekk og umiddelbart forlater området? I så fall, når, om noen gang, kommer de tilbake? Og om de velger å bli til tross for sesimikk-støyen, hvordan vil dette påvirke valget av partner, antall egg de gyter og ikke minst kvaliteten og klekke-suksessen på disse eggene? Denne typen spørsmål er det vi ønsker å besvare i SpawnSeis prosjektet.

 

Gjennom to gytesesonger skal vi overvåke gyteadferd og samle inn egg på daglig basis for torsk som holdes i merder; halvparten av merdene bli utsatt for seismikk, halvparten er kontroll som ikke får seismikk. I tillegg skal vi undersøke hvordan torsk I det fri oppfører seg på et gyteområdet, ved å bruke 3D telemetry teknologi, for å se om adferden endres og/eller torsken forsvinner når den utsettes for seismikk.

 

Dette prosjektet er viktig for å få en bedre vitenskapelig bakgrunn for rådgivning av hvordan seismiske undersøkelser bør gjennomføres for å minimere negativ påvirkning på fiskerier og økosystemer

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nils Olav Handegard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Havforskningsinstituttet

Anne Berit Skiftesvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Havforskningsinstituttet

Tonje Nesse Forland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Havforskningsinstituttet

Daniel Nyqvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Havforskningsinstituttet

Lise Doksæter Sivle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Havforskningsinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

How could we predict effects of noise on fish reproduction.

de Jong, Karen; Forland, Tonje Nesse; Amorim, M. Clara P.; Rieucau, Guillaume; Slabbekoorn, Hans; Sivle, Lise Doksæter. 2019, 5th International Conference - The Effects of Noise on Aquatic Life. HAVFORSKPoster

Integrating existing knowledge to predict effects of anthropogenic noise on fish reproduction.

de Jong, Karen; Forland, Tonje Nesse; Amorim, M. Clara P.; Rieucau, Guillaume; Slabbekoorn, Hans; Sivle, Lise Doksæter. 2019, Hjort symposium. HAVFORSKPoster

Behaviour of spawning cod in relation to marine seismic surveys.

Nyqvist, Daniel; Sivle, Lise Doksæter; Karlsen, Ørjan; Olsen, Esben Moland; de Jong, Karen; Forland, Tonje Nesse; Skjæraasen, Jon Egil. 2019, International Conference on the Effects of Noise on Aquatic Life. UIA, HAVFORSKPoster

Do seismic surveys affect the behavior of spawning cod? .

Nyqvist, Daniel; Sivle, Lise Doksæter; Karlsen, Ørjan; Olsen, Esben Moland; de Jong, Karen; Forland, Tonje Nesse; Skjæraasen, Jon Egil. 2019, International Conference on Fish Telemetry. UIA, HAVFORSKPoster

Fiskelyd og reproduksjon og menneskeskapt støy.

de Jong, Karen. 2019, Infomøte om SpawnSeis forsøk på Austevoll. HAVFORSKPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »