Cristin-prosjekt-ID: 671177
Sist endret: 20. august 2019 14:59

Cristin-prosjekt-ID: 671177
Sist endret: 20. august 2019 14:59
Prosjekt

Geriatric Trauma - Assesing Patient Safety challenges in a vulnerable population. The GTAPS project

prosjektleder

Olav Røise
ved Ortopedisk klinikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Traumatologi

Emneord

Geriatri • Traumatologi • Pasientsikkerhet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Mathias Cuevas-Østrem

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Geriatric Trauma - Assesing Patient Safety challenges in a vulnerable population. The GTAPS project

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Røise

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Ortopedisk klinikk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Mathias Cuevas-Østrem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ortopedisk klinikk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Elisabeth Jeppesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ortopedisk klinikk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Universitetet i Stavanger

Torben Wisborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akuttmedisin og anestesi ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4