Cristin-prosjekt-ID: 671601
Sist endret: 30. august 2021, 21:10

Cristin-prosjekt-ID: 671601
Sist endret: 30. august 2021, 21:10
Prosjekt

Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services

prosjektleder

Hilmar Rommetvedt
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 222054

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
51875109
Sted
Hilmar Rommetvedt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 30. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilmar Rommetvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Inger Marie Stigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Svein Ingve Nødland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Samarbeidsutvalgene mellom kommuner og helseforetak: Arena for maktkamp eller forum for deliberasjon?

Rommetvedt, Hilmar. 2021, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. NORCEVitenskapelig artikkel

Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner - før og etter samhandlingsreformen.

Rommetvedt, Hilmar; Nødland, Svein Ingve. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. NORCEVitenskapelig artikkel

Samhandlingsreformen i helsevesenet: Statlige insentiver og kommunale virkninger.

Nødland, Svein Ingve; Rommetvedt, Hilmar. 2019, Tidsskrift for samfunnsforskning. NORCEVitenskapelig artikkel

Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk.

Rommetvedt, Hilmar; Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Vrangbæk, Karsten. 2014, Fagbokforlaget. NORCE, OSLOMET, UISVitenskapelig monografi
1 - 4 av 4