Cristin-prosjekt-ID: 672425
Sist endret: 3. november 2020, 09:34

Cristin-prosjekt-ID: 672425
Sist endret: 3. november 2020, 09:34
Prosjekt

Genetic studies in a hospital cohort with QT prolongation.

prosjektleder

Jan Hysing
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kardiologi • Medisinsk genetikk

Emneord

EKG • LQTS • QTc • Genetikk

HRCS-helsekategori

 • Hjerte og kar

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. august 2019 Slutt: 1. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetic studies in a hospital cohort with QT prolongation.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset Telemark HF
Aktiv cristin-person

Pål Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kardiologisk avdeling ved Universitetet i Oslo

Øystein Lunde Holla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Charlotte Christine Gibbs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »