Cristin-prosjekt-ID: 672624
Sist endret: 28. august 2019 15:06

Cristin-prosjekt-ID: 672624
Sist endret: 28. august 2019 15:06
Prosjekt

Health Technology Assessment of medicines, including rituximab, used for primary progressive multiple sclerosis (PPMS)

prosjektleder

Torunn Elisabeth Tjelle
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Multippel sklerose

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. mars 2019 Slutt: 1. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Health Technology Assessment of medicines, including rituximab, used for primary progressive multiple sclerosis (PPMS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Multiple sclerosis (MS) is an immune-mediated inflammatory disease of the central nervous system characterized by demyelination and axonal degeneration.  
According to an advisory committee on clinical trials in multiple sclerosis, MS is classified in four different categories (1) including clinical isolated syndrome (CIS), relapsing-remitting MS (RRMS), secondary progressive MS (SPMS) and primary progressive MS (PPMS).  
Currently, among all the medicines that have marketing authorization for the treatment of RRMS, only ocrelizumab has marketing authorisation for both RRMS and PPMS. 
In the present Health Technology Assessment (HTA) we aim to exam the clinical and cost effectiveness of RRMS medicines in the treatment of patients with PPMS. We will also include one medicine, rituximab, without marketing authorisation for MS. We will not assess the safety of the treatments as this is considered covered in the Health Technology Assessment of medicines used for multiple sclerosis. Part I: RRMS. 

Tittel

Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering.

Populærvitenskapelig sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en immunmediert inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet karakterisert av demyelinisering og aksonal degenerasjon.  
En rådgivende komite for kliniske studier om MS, har klassifisert sykdommen i fire kategorier (1): klinisk isolert syndrom (clinically isolated syndrome, CIS), attakvis MS (relapse remitting MS, RRMS), primær progressiv MS (primary progressive MS, PPMS) og sekundær progressiv MS (secondary progressive MS, SPMS).  
Blant alle legemidler som har markedsføringstillatelse for behandling av RRMS, er det bare ocrelizumab som har markedsføringstillatelse for både RRMS og PPMS. 
I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS. Vi inkluderer rituximab som ikke har markedsføringstillatelse for noen av MS-formene, men som blir brukt off-label i MS-pasienter. Vi vil ikke undersøke sikkerheten da vi vurderer at dette vil være dekket av Health Technology Assessment of medicines used for multiple sclerosis. Part I: RRMS. 
Project 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torunn Elisabeth Tjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gunhild Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Christopher F. Rose

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Kristine Ohm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »