Cristin-prosjekt-ID: 674018
Sist endret: 1. februar 2021, 15:26

Cristin-prosjekt-ID: 674018
Sist endret: 1. februar 2021, 15:26
Prosjekt

LongSTEP - Musikkterapi for premature barn og deres foreldre: Internasjonal klinisk studie

prosjektleder

Claire Ghetti
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 18.553.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273534

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Musikkterapi • Psykologi

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. juni 2018 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LongSTEP - Musikkterapi for premature barn og deres foreldre: Internasjonal klinisk studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Hva gjør vi

Prematurfødsel er ofte en uforutsett hendelse, som medfører ulike utfordringer for både barn og foreldre. Hverdagen på nyfødtintensiv kan være krevende, og mange foreldre opplever stress og bekymring. Premature barn trenger tid til å modnes og bli friske, og har mer subtile kommunikasjonssignaler enn andre nyfødte. Dette kan gi disse barna og foreldrene noen ekstra utfordringer når de skal bli kjent med hverandre og knytte bånd. I forskningsprosjektet LongSTEP (ledet av GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning) er hovedfokus på relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi. Videre undersøker vi kort- og langtidseffektene av musikkterapi på premature nyfødtes utvikling, og hvordan musikkterapien påvirker foreldrenes psykiske helse.

Foreldre og barn deltar sammen i musikkterapi. Foreldre veiledes i hvordan de kan bruke sang og stemmebruk i samspill med barnet, for å hjelpe det til å regulere seg eller for å oppnå kontakt. Å lære seg å kjenne igjen og tilpasse seg barnets signaler er sentralt.

Hvorfor er dette viktig

Fra korttidsstudier er det kjent at musikkterapi har positiv effekt på barnets fysiologiske utvikling og modning, mens den samtidig reduserer angst- og stressnivået hos foreldrene. Men vi vet lite om langtidsvirkninger og effekten av musikkterapi når det tilbys over en lengre tidsperiode, utover tiden da familien er innlagt. Med LongSTEP ønsker vi å tette dette kunnskapshullet og undersøke om musikkterapi med vekt på aktiv foreldredeltakelse, tilbudt også etter utskrivelse vil bidra positivt til barnets utvikling og foreldrenes psykiske helse. Eller om musikkterapi over en lengre periode til og med forsterker effekten fra korttidsbehandlingen. Oppfølgingstiden i studien er på to år, dermed vil vi også kunne undersøke om en eventuell positiv effekt av musikkterapi er vedvarende.

Mål

Vårt mål er å inkludere totalt 250 premature barn og deres foreldre i prosjektet. Deltagere rekrutteres fra Norge (Haukeland Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Rikshospitalet), Polen, Israel, Argentina og Columbia.

Studien kommer på et gunstig tidspunkt: mens musikkterapi allerede er en del av behandlingstilbudet for premature barn i mange land, så er behandlingsformen fortsatt ganske ny i Norge. Vi håper at resultatet fra denne studien vil gi svar på hvordan musikkterapi kan implementeres på norske nyfødtintensivavdelinger og i oppfølging av premature, slik at musikkterapi kan gagne premature barn og deres foreldre på best mulig måte.

Samarbeidspartnere

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RBKU) Vest

Fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Akershus Universitetssykehus, Oslo

Oslo Universitetssykehus, Oslo

King's College, London

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. Z o.o, Ruda Śląska, Poland

Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, Poland

Institute of Psychology, University of Gdańsk, Poland

Meir Medical Center, Tel Aviv University, Israel

School of Creative Art Therapy, University of Haifa, Israel

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia

SONO – Centro de Musicoterapia, Bogotá, Colombia

Hospital Fernández, Buenos Aires, Argentina

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina

 

Vitenskapelig sammendrag

Scientific Advisory Committee:

Deanna Hanson-Abromeit (University of Kansas, USA)

Friederike Haslbeck (University Hospitals of Zurich and Bern, Switzerland)

Małgorzata Lipowska (University of Gdansk, Poland)

Joanne V. Loewy (The Louis Armstrong Center for Music & Medicine, Mount Sinai Beth Israel and Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA)

Renate Nussberger (Kantonsspital Baden, Switzerland)

Helen Shoemark (Temple University, USA)

Alexandra Ullsten (Central Hospital Karlstad, Sweden)

Tittel

Longitudinal Study of music Therapy´s Effectiveness for Premature infants and their caregivers (LongSTEP): International randomized trial

Populærvitenskapelig sammendrag

Led by the Grieg Academy Music Therapy Research Centre (GAMUT), this project aims to evaluate the effect of music therapy on bonding between preterm infants and their parents during neonatal hospitalization and in home and municipal settings following discharge. Improved survival rates for extremely premature infants are accompanied by growing concern over long-term complications, poorer quality of life, and lasting psychological impact on caregivers and the infant/parent dyad. Promoting parental well-being and improving quality of relation between preterm infants and parents during the postnatal period may promote bonding, a critical pre-requisite for subsequent formation of healthy attachment, and may contribute to better long-term outcomes for both infants and parents. Coaching parents in the use of music therapy with their infant can promote infant regulation and decrease parental stress during parent/infant interactions. LongSTEP evaluates the impact of music therapy on parent/infant bond, parent well-being and infant development, outcomes that are of high relevance to users. This project examines the effectiveness and feasibility of implementing music therapy within the Norwegian, European and international context, bridging the transition from hospital to home. Music therapy will consist of a relatively high level of parental involvement, with the music therapist providing support and coaching to enable parents to use their own voices and resources to promote developmentally-appropriate, co-regulated interactions with their infants.

LongSTEP fills a critical gap in knowledge by providing music therapy over a longer term from hospitalization through the first six months of life, and by assessing long-term outcomes of music therapy for both infant and parent during the first year of the infant’s life. The outcomes of the project will be directly applicable to clinical practice development in the five countries involved including Norway, a country that is just beginning to develop practice within this area of specialization.

Collaboration partners

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RBKU) Vest

Faculty of Fine art, Music & Design, University of Bergen

Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Akershus Universitetssykehus, Oslo

Oslo Universitetssykehus, Oslo

King's College, London

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. Z o.o, Ruda Śląska, Poland

Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, Poland

Institute of Psychology, University of Gdańsk, Poland

Meir Medical Center, Tel Aviv University, Israel

School of Creative Art Therapy, University of Haifa, Israel

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia

SONO – Centro de Musicoterapia, Bogotá, Colombia

Hospital Fernández, Buenos Aires, Argentina

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina

 

Scientific Advisory Committee:

Deanna Hanson-Abromeit (University of Kansas, USA)

Friederike Haslbeck (University Hospitals of Zurich and Bern, Switzerland)

Małgorzata Lipowska (University of Gdansk, Poland)

Joanne V. Loewy (The Louis Armstrong Center for Music & Medicine, Mount Sinai Beth Israel and Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA)

Renate Nussberger (Kantonsspital Baden, Switzerland)

Helen Shoemark (Temple University, USA)

Alexandra Ullsten (Central Hospital Karlstad, Sweden)

Vitenskapelig sammendrag

Preterm birth is a major medical, psychological and socio-economic problem worldwide. Music therapy (MT) is part of best practice in neonatal care in some countries, but is only emerging in Norway. A recent systematic review suggests positive effects of MT for preterm infants and parents/caregivers, but methodologically rigorous studies including long-term follow-up of infant and parental outcomes are missing.

Our aim is to provide evidence of the impact of MT on parent/infant bonding, parent well-being and infant development. We will examine the effectiveness and feasibility of implementing MT within the Norwegian, European and international context, bridging specialist care and municipal health care. We will also provide the basis for examining cost-effectiveness and long-term outcomes beyond the project period.

This study fills a gap in knowledge by assessing the longer-term impact of MT for preterm infants/caregivers, and of MT beyond the hospital context. Study outcomes are directly applicable to the development of clinical practice and will inform future research, theory and practice on a national and international level. By incorporating family-centered care, continuity of care, user involvement, and cultural relevance, this study contributes to improved patient care.

Metode

The study is a 2x2 factorial, international multi-center, assessor-blind pragmatic randomized controlled trial evaluating the longitudinal effect of MT on preterm infants and primary caregivers across 12 months. MT will be delivered during NICU and/or during a post-discharge 6- month period. The Postpartum Bonding Questionnaire will be used to evaluate parent/infant bonding, with primary time point of 6 months corrected age. Parental depression will be assessed with Edinburgh Postnatal Depression Scale, and parental stress with Parental Stress Scale. Other standardized scales will be used to assess infant psycho- and socio- emotional development.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claire Ghetti

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griegakademiet - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Andreas Størksen Stordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tora Söderström Gaden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christian Gold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Lucja Bieleninik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Longitudinal Study of music Therapy's Effectiveness for Premature infants and their caregivers (LongSTEP): Feasibility study with a Norwegian cohort.

Ghetti, Claire; Vederhus, Bente Johanne; Gaden, Tora Söderström; Brenner, Annette; Bieleninik, Lucja; Kvestad, Ingrid; Assmus, Jörg; Gold, Christian. 2021, The Journal of music therapy. UG, NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Longitudinal study of music therapy's effectiveness for premature infants and their caregivers (LongSTEP): Protocol for an international randomised trial.

Ghetti, Claire; Bieleninik, Lucja; Hysing, Mari; Kvestad, Ingrid; Assmus, Jörg; Romeo, Renee; Ettenberger, Mark; Arnon, Shmuel; Vederhus, Bente Johanne; Gaden, Tora Söderström mfl.. 2019, BMJ Open. KCLUOL, UG, NORCE, UTA, COLOMBIA, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Music therapy for preterm infants and their parents: A meta-analysis.

Bieleninik, Lucja; Ghetti, Claire; Gold, Christian. 2016, Pediatrics. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3