Cristin-prosjekt-ID: 674177
Sist endret: 23. juni 2021, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 674177
Sist endret: 23. juni 2021, 14:56
Prosjekt

Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

prosjektleder

Stine Lehmann
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studiet er å få mer kunnskap om tjenestebruk, opplevelsen av kontakten med tjenestene, og livskvalitet blant unge i fosterhjem.

Vi vet lite om hvilke tjenester ungdommer i fosterhjem er i kontakt med, og hvordan de opplever kontakten med hjelpetjenestene. Kunnskap om bruk og erfaring med hjelpetjenestene vil bidra med viktig informasjon for tjenesteutvikling i tråd med unges behov.

For å kunne hjelpe flere unge i fosterhjem til å ha det bra i hverdagen sin, trenger vi mer kunnskap om hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.

I dette studiet bruker vi informasjon fra Ung i fosterhjem som er en oppfølgingsstudie om fosterbarns psykiske helse, tjenestebruk og livskvalitet. Både fosterforeldre og de unge selv har svart på undersøkelsen.

Vi undersøker:

 • om unge i fosterhjem mottar de tjenestene de har behov for –  og hva som kjennetegner fosterfamiliene som mottar hjelpetjenester.
 •  
 • hvordan fosterforeldrene opplever tjenestekontakten –   opplever de tiltakene som nyttige, å ha brukermedvirkning, godt samarbeid mellom tjenester, og opplever de endringer i ungdommen etter tjenestekontakt?
 •  
 • Hvordan ungdommene vurderer egen livskvalitet – og hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.
 •  

Studiet inngår i Marit Larsens PhD. prosjekt og er finansiert av Extrastiftelsen.

Vi samarbeider med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stine Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Marit Hjellset Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Trine Myrvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ragnhild Bjørknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Klarer vi å møte tjenestebehovene til barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt? .

Larsen, Marit Hjellset. 2018, Konferanse om barn utsett for vald og overgrep. NORCEFaglig foredrag

Services According to Need for Youth in Foster Care?

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine. 2018, EUSARF 2018. NORCE, OSLOMET, UIBVitenskapelig foredrag

Services according to mental health needs for youth in foster care? - A multi-informant study.

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine. 2018, BMC Health Services Research. NORCE, OSLOMET, UIBVitenskapelig artikkel

Får ungdom i fosterhjem oppfølging fra BUP i tråd med behov? Funn fra «Ung i Fosterhjem» .

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine. 2018, Barn og Unge Kongressen. NORCE, OSLOMET, UIBPoster
1 - 4 av 4