Cristin-prosjekt-ID: 674197
Sist endret: 4. september 2019, 14:50

Cristin-prosjekt-ID: 674197
Sist endret: 4. september 2019, 14:50
Prosjekt

Bruk av munnbind og postoperativ infeksjonsrisiko ved sutur av sår på legevakt

prosjektleder

Knut Steen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Hygiene • Infeksjon • Sår og skader

HRCS-helsekategori

 • Hud
 • Infeksjon
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.4 Kirurgi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90072365
Sted
Knut Steen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. september 2019 Slutt: 30. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av munnbind og postoperativ infeksjonsrisiko ved sutur av sår på legevakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Reduserer buk av munnbind ved sying av sårskade antall infeksjoner etter syingen. pasienter som kommer til såravdelingen ved Skdapolikinikken, Helse Bergen inndelse helt tilfeldig i to gupper: Munnbind brukes ved sying av sår, eller munnbind brukes ikke. Om det er blitt infeksjon i såret avgjøres enten nå stingene fjernes eller ved telefonkontakt med pasienten.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om bruk av munnbind eller ikke ved primærsutur av sår ved skadepoliklinikk har noen virkning på postoperativ infeksjonsrisik. Studien gjennomføres ved skadepoliklinikken, Helse bergen (tidligere såravdelingen ved Bergen Legevakt). Pasienter som kommer til sakdepol. klinikken for sutir av sår ransdomiseres til to grupper: Bruk av munnbind for lege og sykepleier ved sutur av sår og avstpå fra bruk av munbind ved sutur av sår. Indikasjonen for sårsutur følger vanlige anerkjente retningslinjer for dette. Studiens endepunkt er postoperativ sårinfeksjon som enten regisreres ved suturfjerning for de pas som kommer til skadepol. for suturfjerning ev selvvurdering ved konsutasjon 2-4 uker etter sutur.

.

Metode

Klinisk studie med RCT og ikke underlegenhets design.

Utstyr

Intet spesielt utstyr kreves.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Torbjørn Hiis Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

S Bernardshaw

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Christina Elisabeth Brudvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Teresa Osland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5