Cristin-prosjekt-ID: 674483
Sist endret: 5. september 2019, 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 674483
Sist endret: 5. september 2019, 10:53
Prosjekt

Koordinering av indikatorer til OECD

prosjektleder

Anja S Lindman
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. september 2010 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Koordinering av indikatorer til OECD

Vitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) skal bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med OECDs arbeidsgruppe for Health Care Quality and Outcomes (HCQO). FHI skal blant annet delta på årlige møter i arbeidsgruppen. FHI skal på oppdrag fra Helsedirektoratet, produsere og koordinere de norske dataene inn i OECDs kvalitetsindikatorarbeid. I tillegg vil også FHI delta i faglige arbeidsgrupper der FHI har særlig kompetanse (eks. datagrunnlag, metodeutvikling, forenkling av beregning av indikatorer etc).

Tittel

Coordination of Quality Indicator Data for OECD

Vitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health has commissioned the Norwegian Institute of Public Health (FHI) to contribute on the work in the Working Party on Healthcare Quality and Outcome (HCQO). FHI will attend the yearly meetings in the Working Party. FHI is responsible for the coordination and quality assurance of the Norwegian reporting to the OECD health indicator project. In addition, FHI will contribute in expert working groups with their expertise in quality indicator methodology.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anja S Lindman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Heidi Lyshol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Doris Tove Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Katrine Damgaard Skyrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5