Cristin-prosjekt-ID: 676495
Sist endret: 17. september 2019 15:02

Cristin-prosjekt-ID: 676495
Sist endret: 17. september 2019 15:02
Prosjekt

Oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes – en systematisk kartleggingsoversikt

prosjektleder

Kristin Thuve Dahm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Graviditet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2019 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes – en systematisk kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en systematisk kartleggingsoversikt over forskning om effekten av og erfaringen med oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes for å redusere bekymring og stress knyttet til diagnosen og øke den gravides etterlevelse av anbefalte tiltak. Vi vil identifisere empirisk relevant forskningslitteratur for klinikere, pasienter, forskere og beslutningstakere.

Tittel

Communication- and education interventions for woman with gestation diabetes a systematic mapping review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health has commissioned the Norwegian Institute of Public Health to conduct a systematic mapping review about the effect of and experiences with communication- and education interventions for woman with gestation diabetes to reduce worry and stress and increase compliance with guidelines. We will identify relevant research for clinicians, patients, researchers and decision makers.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Kulseng Steiro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gunn Eva Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Aleksandra Pirnat

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »