Cristin-prosjekt-ID: 676690
Sist endret: 18. september 2019, 10:51

Cristin-prosjekt-ID: 676690
Sist endret: 18. september 2019, 10:51
Prosjekt

Migrant churches in Norway

prosjektleder

Stian Sørlie Eriksen
ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Misjonsvitenskap • Kristendom som verdensreligion • Internasjonal migrasjon • Pentekostalisme • Kristen spiritualitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 11. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Migrant churches in Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stian Sørlie Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kari Storstein Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tomas Sundnes Drønen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

"God brought me here to change me" : Narratives of spiritual transformation in pentecostal migrant churches in Norway.

Eriksen, Stian Sørlie. 2018, PentecoStudies. VIDVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Changing the World through Prayer: Prayer as Mission Strategy among Migrant Churches in Norway.

Eriksen, Stian Sørlie. 2018, Mission studies. VIDVitenskapelig artikkel

The epistemology of imagination and religious experience: a global and pentecostal approach to the study of religion.

Eriksen, Stian Sørlie. 2015, Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4