Cristin-prosjekt-ID: 678350
Sist endret: 14. november 2019, 14:06

Cristin-prosjekt-ID: 678350
Sist endret: 14. november 2019, 14:06
Prosjekt

Fastlegenes listelengde og pasientenes bruk av legevakt

prosjektleder

Hogne Sandvik
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fastlegenes listelengde og pasientenes bruk av legevakt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hogne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Esperanza Diaz Perez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Stefan Hjørleifsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Fastlegepasienters bruk av legevakt.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012, Tidsskrift for Den norske legeforening. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Hvilke fastleger deltar i legevakt?

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012, Tidsskrift for Den norske legeforening. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Clinical practice patterns among native and immigrant doctors doing out-of-hours work in Norway: a registry-based observational study.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012, BMJ Open. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012, BMC Health Services Research. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4