Cristin-prosjekt-ID: 678361
Sist endret: 26. september 2019 18:25

Cristin-prosjekt-ID: 678361
Sist endret: 26. september 2019 18:25
Prosjekt

Fastlegers deltakelse i legevakt

prosjektleder

Hogne Sandvik
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2006 Slutt: 31. mai 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fastlegers deltakelse i legevakt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hogne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Erik Zakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Fastlegenes deltakelse i legevakt.

Sandvik, Hogne; Zakariassen, Erik; Hunskaar, Steinar. 2007, Tidsskrift for Den norske legeforening. NORCE, SNLA, UIBVitenskapelig artikkel

Norwegian regular general practitioners' experiences with out-of-hours emergency situations and procedures.

Zakariassen, Erik; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2008, Emergency Medicine Journal. NORCE, SNLA, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2