Cristin-prosjekt-ID: 678516
Sist endret: 18. desember 2020 12:46

Cristin-prosjekt-ID: 678516
Sist endret: 18. desember 2020 12:46
Prosjekt

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

prosjektleder

Stein Vabo
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Allmennmedisin • Brudd • Legevakt • Helserelatert livskvalitet

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.9 Ressurser og infrastruktur (evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2014 Slutt: 28. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

Populærvitenskapelig sammendrag

Konservativ behandling av brudd skjer vanligvis poliklinisk og tilknyttet sykehus. I Norge har flere allmennlegekontorer også røntgenutstyr. Disse allmennlegekontorene er lokalisert langt fra sykehus, og begrunnelsen for å ha røntgenutstyr har vært å kunne behandle «enkle» skader lokalt, og dermed unngå å transportere pasienter langt for diagnostikk og behandling. I Norge er det ikke publisert forskning eller systematisk oppfølging av slik lokal behandling.

Studien gjennomføres for å undersøke

1) Hvilke bruddskader som er blitt røntgenologisk påvist og behandlet i allmennpraksis i Bykle i perioden 2010-2014,

2) Hvordan er pasientenes symptomer og funksjon etter konservativ bruddbehandling av de tre vanligste bruddlokalisasjonene (underarm/håndledd, kragebein, ankel) i allmennpraksis, og

3) Er det forskjell på pasientens symptomer og funksjon avhengig av hvilken lege som har vurdert og behandlet bruddskaden.

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie med utgangspunkt i alle brudd bekreftet av røntgenavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal og behandling igangsatt i Bykle. Det registreres relevante journaldata og røntgenologiske data på alle pasienter som er diagnostisert med positivt røntgen på brudd fra 2010. Spørreskjemadata innhentes fra alle pasienter med brudd i underarm/håndledd, kragebein og ankel for å registrere funksjon etter gjennomgått brudd og behandling. Det innhentes også demografiske opplysninger om behandlende lege.

Stein Vabo er ph.d.-kandidat i prosjektet. Tone Morken er hovedveileder. Knut Steen, Christina Brudvik og Steinar Hunskår er medveiledere.

Vitenskapelig sammendrag

Konservativ behandling av brudd skjer vanligvis poliklinisk og tilknyttet sykehus. I Norge har flere allmennlegekontorer også røntgenutstyr. Disse allmennlegekontorene er lokalisert langt fra sykehus, og begrunnelsen for å ha røntgenutstyr har vært å kunne behandle «enkle» skader lokalt, og dermed unngå å transportere pasienter langt for diagnostikk og behandling. I Norge er det ikke publisert forskning eller systematisk oppfølging av slik lokal behandling.

Studien gjennomføres for å undersøke

1) Hvilke bruddskader som er blitt røntgenologisk påvist og behandlet i allmennpraksis i Bykle i perioden 2010-2014,

2) Hvordan er pasientenes symptomer og funksjon etter konservativ bruddbehandling av de tre vanligste bruddlokalisasjonene (underarm/håndledd, kragebein, ankel) i allmennpraksis, og

3) Er det forskjell på pasientens symptomer og funksjon avhengig av hvilken lege som har vurdert og behandlet bruddskaden.

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie med utgangspunkt i alle brudd bekreftet av røntgenavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal og behandling igangsatt i Bykle. Det registreres relevante journaldata og røntgenologiske data på alle pasienter som er diagnostisert med positivt røntgen på brudd fra 2010. Spørreskjemadata innhentes fra alle pasienter med brudd i underarm/håndledd, kragebein og ankel for å registrere funksjon etter gjennomgått brudd og behandling. Det innhentes også demografiske opplysninger om behandlende lege.

Stein Vabo er ph.d.-kandidat i prosjektet. Tone Morken er hovedveileder. Knut Steen, Christina Brudvik og Steinar Hunskår er medveiledere.

 

 

Metode

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie med utgangspunkt i alle brudd bekreftet av røntgenavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal og behandling igangsatt i Bykle. Det registreres relevante journaldata og røntgenologiske data på alle pasienter som er diagnostisert med positivt røntgen på brudd fra 2010. Spørreskjemadata innhentes fra alle pasienter med brudd i underarm/håndledd, kragebein og ankel for å registrere funksjon etter gjennomgått brudd og behandling. Det innhentes også demografiske opplysninger om behandlende lege.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Vabo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Knut Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christina Brudvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Fractures diagnosed in primary care – a five-year retrospective observational study from a Norwegian rural municipality with a ski resort.

Vabo, Stein; Steen, Knut; Brudvik, Christina; Hunskaar, Steinar; Morken, Tone. 2019, Scandinavian Journal of Primary Health Care. NORCE, VENNESLA, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1