Cristin-prosjekt-ID: 678518
Sist endret: 18. februar 2020, 10:36

Cristin-prosjekt-ID: 678518
Sist endret: 18. februar 2020, 10:36
Prosjekt

sonoporation: enhanced therapy for the treatment of pancreatic carcinoma

prosjektleder

Emmet McCormack
ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 250317

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

sonoporation: enhanced therapy for the treatment of pancreatic carcinoma

Populærvitenskapelig sammendrag

Pankreatisk (bukspyttkjertel) adenokarsinom av duktal type (PAKD) er den fjerde dødeligste kreftsykdommen i Europa, og er den eneste kreftformen som ikke har vist noen forbedret overlevelse på over 40 år. I realiteten er overlevelse er kun anekdotisk, med en 5-årig overlevelse på bare 3 % og en gjennomsnittlig overlevelse på mindre enn 6 måneder. Kirurgi supplert med cellegift er den eneste behandlingsform som i dag kan kurere sykdommen. Desverre er det kun mulig å operere 15-20 % av pasientene med PAKD ved diagnosetidspunktet, og av denne pasientgruppen vil gjennomsnittlig overlevelse fremdeles kun være 15 måneder. Av dette følger det store utfordringer som innebærer et presserende behov for en ny og meningsfull behandlingsstrategi for pasienter med denne sykdommen.

Dette forslaget tar sikte på å angripe denne dødelige sykdommen ved bruk av det helt nye konseptet sonoporasjon-målrettet terapi. SONOPORASJON er forbigående dannelse av nano- til mikrometer store porer i cellemembranen ved hjelp av ultralyd eller ultralyd sammen med mikrobobler. Dette gjør det mulig å øke intracellulært opptak av medisiner og gener. Anvendelsen av sonoporasjon for kreftbehandling er foreløpig i innledende fase, men våre prekliniske og kliniske pilotforsøk har vist stort potensiale i behandling av PAKD. Effektiviteten av klinisk translasjon er imidlertid begrenset av manglende prekliniske modellerings-plattformer. 

Vi foreslår, gjennom nyskapende flerfaglige teknologiplattformer og neste generasjons prekliniske modelleringssystemer, å korte ned den translasjonelle avstanden. Vi vil framstille en innovativ mikroboble-basert legemiddelform spesielt utformet for å muliggjøre sonoporasjon-målrettet terapi. I tillegg vil vi utvikle helt nye organoide-vevs modeller samt dyremodeller med PAKD. Det er også et viktig poeng at teknologien som utvikles i dette prosjektet generelt har stor overføringsverdi til utvikling av bedre kreftbehandling.

Vitenskapelig sammendrag

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is the fourth leading cause of cancer death in Europe and the only cancer, which has not seen an improvement in mortality figures in over 40 years. In fact, survival from PDAC is only anecdotal, with a 5- year survival rate of only 3% and a median survival of less than 6 months. Current therapy approaches often combining chemotherapy and surgery carry the only possibility of cure. However, only 15 - 20% of patients are considered resectable at the time of diagnosis, and of these patients who present with surgically amenable disease their median overall survival is still only 15 months. Consequently, this constitutes an extraordinary challenge and the urgent need to provide society with a novel, meaningful therapeutic strategy for this disease.

This proposal aims to usher in the radically new concept of sonoporation-enhanced targeted therapy for combating this deadly disease. SONOPORATION is the transient formation of nanometre- to micrometre-sized pores in cell membranes by the use of ultrasound or ultrasound and microbubbles, allowing for intracellular uptake of drugs or genes. The application of sonoporation in enhancing cancer-therapies is only in its preliminary stages but our pilot preclinical and clinical data demonstrate great promise in treatment of PDAC. However, the effective clinical translation is limited by lack of preclinical modelling platforms.

We propose through the innovation of multidisciplinary technology platforms and next generation preclinical modelling systems to bridge the translational divide. We will fabricate innovative microbubble drug delivery formats designed specifically to the needs of sonoporation-enhanced therapy in addition to developing radically new tissue organoid models and animal models of PDAC. Importantly, the results of this project will not only impact the future of PDAC therapy, but the novel technologies will effect all aspects of preclinical oncology drug development.

Metode

Framdrift til nå

Optimalisering av sonoporering

Ved å bruke det første state-of-the-art sonoporeringskammer i sitt slag har SonoCURE-gruppen fullført over 800 forsøk for å evaluere sonoporeringseffekt ved ulike ultralydinnstillinger, mikroboble formuleringer, mikroboble konsentrasjon (dose) og cellelinjer for å bestemme og predikere hvilke innstillinger som gir mest mulig økning i legemiddelopptak in vitro. Resultatene våre viser at ved å optimalisere disse betingelsene kan vi øke opptak mer enn 100 ganger. Disse resultatene vil videre overføres til dyrestudier og utvikling av nye bobleformuleringer. 

Fremstilling av innovativ mikroboble

SonoCURE-gruppen har fortsatt utviklingen av antibobler og har stadig forbedret funksjonen av disse. Det siste året har vi forbedret framstillingsmåten, og har ved dette blandt annet forbedret størrelsen på boblene og halvert ultralydintensiteten som kreves for å frisette legemiddel fra dem. Boblene har nå 5 ganger lenger halveringstid i blodsirkulasjon i mus, og kan detekteres med kommersielt tilgjengelige ultralyd systemer for å kunne se hvor man frisetter innkapslet legemiddel.

Pasientderiverte xenograft modeller (PDX)

Svulstmateriale fra 9 ulike pasienter er implantert in immunokomprimitterte musemodeller og karakterisert med tanke på vekst, metastatisk potensiale og vevsstruktur. I nærmest framtid vil disse PDX-modellene bli brukt I sonoporeringsstudier. 

En biobank av immun stamceller er opprettet av prøver isolert fra navlestrengblod fra donorer. Disse cellene bli i framtiden bli brukt til å lage et mer humant immunsystem i disse musemodellene.

Innsamling av pasientmateriale fra PAKD pågår i samarbeid med Kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Katalansk Institutt for onkologi (Barcelona), Oslo Universitetssykehus og Saint Vincent`s universitetssykehus (Dublin).

Organoide modeller

En organoid modell er en 3D kultur med en blanding av forskjellige celletyper. Et samarbeid med Fraunhofer Institute er etablert for å utvikle PAKD organoide modeller, ved å bruke naturlig matriks isolert fra gris. Teknologi har blitt utviklet for å dyrke celler på disse matriksene, og monitorere cellevekst ved bruk av mikroskopi og for å behandle med sonoporering.

Primære celler isolert fra PAKD pasientmateriale vil snart bli sådd ut på disse matriksene for å utvikle pasientderiverte organoider som vil bli brukt i sonoporeringsstudier

prosjektdeltakere

prosjektleder

Emmet McCormack

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

Spiros Kotopoulis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ragnhild Haugse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

Jack Alwin Panapasa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Endre Stigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Near-Infrared Fluorescent Imaging for Monitoring of Treatment Response in Endometrial Carcinoma Patient-Derived Xenograft Models.

Fonnes, Tina; Strand, Elin; Fasmer, Kristine Eldevik; Berg, Hege Fredriksen; Espedal, Heidi; Sortland, Kristina; Stefansson, Ingunn; Bjørge, Line; Haldorsen, Ingfrid S; Krakstad, Camilla mfl.. 2020, Cancers. HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Intracellular signaling in key pathways is induced by treatment with ultrasound and microbubbles in a leukemia cell line, but not in healthy peripheral blood mononuclear cells.

Haugse, Ragnhild; Langer, Anika; Gullaksen, Stein-Erik; Sundøy, Silje Maria; Gjertsen, Bjørn Tore; Kotopoulis, Spiros; Mc Cormack, Emmet. 2019, Pharmaceutics. PHOENIX, SAV, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Intracellular cytidine deaminase and gemcitabine metabolism in three pancreatic cancer cell lines.

Bjånes, Tormod Karlsen; Jordheim, Lars Petter; Schjøtt, Jan; Langer, Anika; Ruiz de Garibay, Gorka; Kotopoulis, Spiros; McCormack, Emmet; Riedel, Bettina. 2019, 51st meeting of the European Pancreatic Club. HAUKELAND, UIBPoster

Sonoporation and gemcitabine delivery in pancreatic cancer cell lines.

Bjånes, Tormod Karlsen; Schjøtt, Jan; Kotopoulis, Spiros; McCormack, Emmet; Riedel, Bettina. 2019, 51st meeting of the European Pancreatic Club. HAUKELAND, UIBPoster

Sonoporation and gemcitabine delivery in pancreatic cancer cell lines.

Bjånes, Tormod Karlsen; Schjøtt, Jan; Kotopoulis, Spiros; McCormack, Emmet; Riedel, Bettina. 2019, The 18th Symposium on Purine and Pyrimidine Metabolism in Man. HAUKELAND, UIBFaglig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »