Cristin-prosjekt-ID: 679288
Sist endret: 24. februar 2021, 09:28

Cristin-prosjekt-ID: 679288
Sist endret: 24. februar 2021, 09:28
Prosjekt

ArtsApp: Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

prosjektleder

John Arvid Grytnes
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.002
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 275681

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
55588128
Sted
John-Arvid Grytnes

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ArtsApp: Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

Vitenskapelig sammendrag

Samfunnet har et overordnet ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet og kunnskap om arter er en viktig forutsetning for å kunne forvalte dette mangfoldet på en effektiv måte. Kunnskapen om arter har i de siste årene gått kraftig tilbake, noe som kan få innvirkning på vår evne til å forvalte økosystemene i fremtiden. Et større fokus kombinert med

en modernisering av undervisningen på dette er nødvendig. Samtidig
ser vi at bruk av teknologi i undervisningen kan virke motiverende og
øke interessen for å lære, men det er relativt lite kunnskap om hva
ved teknologien som virker fremmende på læring, og hvordan denne teknologien påvirker motivasjon hos studenter og elever. I dette prosjektet
vil vi, gjennom et samspill mellom utdanningsinstitusjoner på forskjellige nivåer modernisere hvordan man lærer seg arter og utvikle et interaktivt læringsverktøy med fokus på en applikasjon for mobiltelefoner (app) som optimaliseres med tanke på motivasjon og læringsutbytte. Prosjektet vil undersøke hvordan bruken av denne applikasjonen påvirker motivasjon
og læringsutbytte for studenter og elever og optimalisere appen i forhold til disse evalueringene. Flere innovasjoner som vi antar vil virke motiverende på læringen vil bli lagt inn og evaluert. Blant annet vil vi se på mulighetene for å utvikle et automatisk identifiseringsverktøy basert på bilder, gjøre identifiseringen geografisk smart slik at man får informasjon om arten er sannsynlig i det området man befinner seg eller ikke og vi vil etablere et enkelt brukergrensesnitt som gjør det mulig å lage for studentene selv å
lage nøkler for nye artsgrupper. Forskning på hvilken effekt disse spesielle egenskapene har på læringsutbytte, i tillegg til et fokus på hvordan mer generelle egenskaper ved apper påvirker motivasjon og læring, vil resultere i en optimalisert app for innlæring av arter. Kunnskapen som genereres i dette prosjektet vil ha stor overføringsverdi til andre områder hvor man bruker teknologi i undervsiningen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Arvid Grytnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Lucas Matias Jeno

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Barbara Wasson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SLATE ved Universitetet i Bergen

Ulrich Dettweiler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Åge Røssing Diseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Testing the METUX Model in Higher Education: Interface and Task Need–Satisfaction Predict Engagement, Learning, and Well-Being.

Jeno, Lucas Matias; Diseth, Åge Røssing; Grytnes, John-Arvid. 2021, Frontiers in Psychology. UIBVitenskapelig artikkel

The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates´ intentions, effort, and achievement in mobile science learning.

Jeno, Lucas Matias; Dettweiler, Ulrich; Grytnes, John-Arvid. 2020, Computers & Education. UIS, UIBVitenskapelig artikkel

Curious children and knowledgeable adults – early childhood student-teachers’ species identification skills and their views on the importance of species knowledge.

Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode. 2020, International Journal of Science Education. UISVitenskapelig artikkel

Perceived novelty is not enough: the effect of need-support in m-learning on internalization and achievement.

Jeno, Lucas Matias; Vandvik, Vigdis; Eliassen, Sigrunn; Grytnes, John-Arvid. 2019, 7th International Self-Determination Theory Conference. UIBVitenskapelig foredrag

Artskunnskap for bærekraftig utvikling.

Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode. 2019, Universitetsforlaget. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »