Cristin-prosjekt-ID: 679593
Sist endret: 1. oktober 2019, 12:56

Cristin-prosjekt-ID: 679593
Sist endret: 1. oktober 2019, 12:56
Prosjekt

ANIWEL

prosjektleder

Frode Veggeland
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 240153

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2014 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ANIWEL

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Veggeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Gro Irene Follo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
Aktiv cristin-person

Oddveig Storstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS

Arne Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Stig Strandli Gezelius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5