Cristin-prosjekt-ID: 679601
Sist endret: 14. oktober 2019 11:12

Cristin-prosjekt-ID: 679601
Sist endret: 14. oktober 2019 11:12
Prosjekt

Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

prosjektleder

Rita Sørly
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Brukermedvirkning innen psykisk helse samisk befolkning • Helse- og sykdomsforståelser • Helsefremmend arbeid • Etterspørsel etter helsetjenester • Brukermedvirkning i forskning • Brukermedvirkning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
94781398
Sted
Rita Sørly

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med denne studien er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møtet med helsetjenesteutøvere.  Vi ønsker å undersøke om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for å få mer kunnskap om hva som kan fremme økt brukermedvirkning innenfor psykisk helsevern for samiske brukere. Prosjektet vil også undersøke hvordan en kan styrke kunnskap om medvirkning for tjenesteutøverne. Det er et behov for kartlegging knyttet til geografiske og kulturelle variasjoner i psykiske helsetjenester for målgruppen samer med psykiske lidelser (og eventuell rusmiddelavhengighet). Hvordan kan spesialisthelsetjenesten sikre god innflytelse og medvirkning for samiske brukere med komplekse og sammensatte hjelpebehov?

Metode

Dokumentstudie

Kvalitative dybdeintervju

Konsultasjon/ medvirkning fra brukere i analysen av resultater

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rita Sørly

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vigdis Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vår Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Indegenous Research: User involvement in Sami perspectives and context.

Sørly, Rita; Mathisen, Vår. 2019, International Congress of Qualitative Inquiry. UIT, NORCEVitenskapelig foredrag

Entering a new landscape: User involvement in Sami Perspectives and Context.

Sørly, Rita. 2019, International Congress of Qualitative Inquiry. NORCEVitenskapelig foredrag

User involvement in Sami perspectives and context: Indigenous mental health care in Norway.

Sørly, Rita. 2018, Qualitative Inquiry in Social Work. NORCEKronikk

Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst.

Sørly, Rita. 2018, Møte i forsker- og fagnettverket til SANKS. NORCEVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »