Cristin-prosjekt-ID: 679832
Sist endret: 2. oktober 2019, 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 679832
Sist endret: 2. oktober 2019, 14:31
Prosjekt

ISBIT2.0 Optimalisering av behandlingsmetoder ved bruk av kjøle- og fryselagring for å øke holdbarheten på sukkertare

prosjektleder

Céline Rebours
ved Møreforsking

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Møreforsking

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.500.000
 • Regionale forskningsfond Midt-Norge
  Prosjektkode: 285154

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinteknisk energi- og miljøteknologi • Industri- og produktdesign • Annen marin teknologi • Akvakultur • Bioteknologi • Marin teknologi • Produksjon og driftsteknologi

Emneord

Mat • Verdikjede • Marin

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
70111613
Sted
Céline Rebours

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2018 Slutt: 14. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ISBIT2.0 Optimalisering av behandlingsmetoder ved bruk av kjøle- og fryselagring for å øke holdbarheten på sukkertare

Vitenskapelig sammendrag

Norge har en lang kystlinje med en veletablert havbrukssektor, og gode
forutsetninger for storskala taredyrking. En av hovedutfordringene for
industrielle aktører er å ivareta kvaliteten etter høsting, ettersom store
mengder biomasse høstes innenfor et begrenset tidsrom. Effektive
preserveringsmetoder som minimerer tap av verdifulle komponenter og
opprettholder kvaliteten er avgjørende for lønnsomheten og fremtiden
for næringen. I RFF-forprosjektet ISBIT (NFR272111) ble fryse- og
mellomlagring vha. resirkulert underkjølt sjøvann evaluert med hensyn på
produktkvalitet, energibruk og potensialet for industriell anvendelse. Basert
på resultater fra forprosjektet, vil ISBIT2.0 fastsette optimale betingelser
for fryselagring og stabilisering av sukkertare og undersøke konkrete
løsninger på implementering av en prosesseringsenhet i kommersiell
sukkertareproduksjon. ISBIT2.0 vil bli koblet til prosjektet PROMAC
(NFR244244), som fokuserer på energieffektiv prosessering av alger, hvor
kuldebehandling ikke blir studert. Resultatene fra ISBIT2.0 vil gi ny kunnskap
om ulike preserveringsmetoder og ha betydning for regionen ved å øke
produktkvalitet og lønnsomhet i en voksende næring basert på dyrking og
foredling av tare. Kunnskapen som oppnås i prosjektet vil bli benyttet avregionale aktører innen fiskeri, oppdrett, FoU og produsenter. Tare har et
stort uutnyttet potensial, og nye stabiliseringsmetoder vil sikre tilgang til
biomasse hele året, og bidra til forenklet kommersiell produksjon. Dette vil
gi økt verdiskapning i kystnæringen og støtte bærekraftig utvikling av norsk
bioøkonomi i Midt-Norge, hvor tare har fått en sentral rolle. Prosjektet vil
bli ledet av Møreforsking Ålesund AS i samarbeid med SINTEF Ocean,
og har industripartnere som FrigoCare, Tafjord Kraftvarme AS, Seaweed
Energy Solutions AS, Ocean Forest AS, Tango Seaweed AS, Algetun AS,
RContainer AS og Teknotherm Marine AS.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Céline Rebours

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Møreforsking

Erlend Indergård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean

Tom Ståle Nordtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean
Aktiv cristin-person

Pierrick Francois Denis Stevant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Møreforsking
1 - 4 av 4