Cristin-prosjekt-ID: 680347
Sist endret: 4. oktober 2019 12:02

Cristin-prosjekt-ID: 680347
Sist endret: 4. oktober 2019 12:02
Prosjekt

Kafédialog i voksenopplæringen som alternativ metodikk i flerkulturelle danningsprosesser

prosjektleder

Bodil Elise Ravneberg
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Fagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. september 2019 Slutt: 25. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kafédialog i voksenopplæringen som alternativ metodikk i flerkulturelle danningsprosesser

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal undersøke bruk av kafédialog som alternativ metodikk i undervisningen for å utvikle og legge til rette for et bedre sosiokulturelt læringsmiljø. Det nye er at metodikken anvendes i en kompleks og til dels sårbar setting der trekk ved deltakergruppen krever bestemte forkunnskaper og tilnærminger. Prosjektet skal munne ut i en større søknad. Verdiskapningen av prosjektet håper vi vil være sosial og faglig læring, ny innsikt, økt motivasjon, større åpenhet og takhøyde samt gjensidig respekt for hverandres meninger og fortellinger, hvilket vil bedre det sosiokulturelle læringsmiljøet og øke hverdagsintegreringen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bodil Elise Ravneberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Solbue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3